Menü

A BÍRÁLÓ VISZI EL A KARMÁT


Kaptam egy szép levelet, tele idézetekkel, amik úgy gondolom hasznosak lehetnek.

Habár a legtöbben nem értékelik, amikor mások bírálják õket, a védikus szentírások azt mondják, hogy hasznos tolerálni mások bírálatát és megbocsájtani értük.


A bírálóinknak való megbocsájtást javasolja a Biblia, a Korán és más vallásos hagyományok is. Mi történik azonban a bírálóval?

Az angol író és filozófus, Aldous Huxley leírta: 15.11
A hatás, ami a rossz dolgokra való állandó és erõs koncentrálást követi mindig végzetes. Akik keresztes hadjáratot indítanak, de nem a bennük rejlõ Istenért, hanem a másokban lévõ démonok ellen, sosem járnak sikerrel abban, hogy jobbá tegyék a világot…

Senki sem tudja a figyelmét a rosszra vagy akár csak a rossz gondolatára koncentrálni és nem kerülni annak hatása alá. Jobban a démoni ellen lépni fel mint az isteniért rendkívül veszélyes.  Minden keresztes hajlamos megõrülni. Az a gonoszság kísérti õt, amit az ellenségeinek tulajdonít; az õ részévé válik. Az alábbiakban olvashatunk néhány verset a védikus tanításokból erre vonatkozólag:


para-svabhava-karmani yah prasamsati nindati
sa asu bhrasyate svarthad asaty abhinivesatah

Bárki legyen is az, ha mások tulajdonságainak és viselkedésének dicsõítésébe vagy bírálatába merül, gyorsan el fog térni saját legfõbb érdekétõl, mert az illúzórikus kettõségekbe bonyolódik. (Krishna Uddhavának. Bhag. 11.28.2)

sammanad brahmano nityam udvijeta visad iva
amrtasyeva cakanksed avamanasya sarvada
sukham hy avamatah sete sukham ca pratibudhyate
sukham carati loke 'sminn avamanta vinasyati


Egy brahmana egész életén át tekintse az anyagi presztízst méregnek, a gyalázatot pedig nektárnak. Végül ha valaki megtanulja tolerálni a gyalázatot, fájdalommal teli izgatottsága enyhül és boldogan fog tudni aludni, boldogan fog ébredni és boldogan fog csinálni mindent. Az a személy, aki sértegeti, bûne miatt sajnálkozni fog, és boldogsága ebben az életben és a következõben megsemmisül.  
(Manu-samhita 2.162-163. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur idézi a "Brahmana and Vaisnava" c. könyvében.)

akrosaparivadabhyam vihimsanty abudha budhan
vakta papam upadatte ksamamano vimucyate

A tudatlanok meg akarják sebezni a bölcseket a rosszindulatukkal és befeketetítéssel; ezáltal a bíráló magára veszi a bölcs ember bûneit, amelyektõl a bölcs megszabadul azáltal, hogy megbocsájt a tudatlannak. (Vidura Dhritarastrának, Mahabharata, udyoga parva 34.74)

akrusyamano nakrosen manyur eva titiksitah

akrostaram nirdahati sukrtam casya vindati


Egy bírált személy ne viszonozza a bírálatot megtorlásként, mert az a fájdalom, amit a bírálat során érzünk, ha eltûrjük, maga felemészti a bírálót és cserébe megkapjuk a jó tettei eredményét.
(Dattatreya a Saddhyáknak, Mahabharata, udyoga parva 36.5)

arusyan krusyamanasya sukrtam nama vindati
duskrtam catmano marsi rusyaty evapamarsiti vai


Aki türelmes marad és nem válik dühössé, kétségtelenül megkapja a becsmérlõ jámbor eredményeit. Sõt, bûnei átkerülnek e haragvó személyre.
(Bhishma Yudhisthiranak, Mahabharata santi-parva 115.3)

pratyaksam gunavadi yah paroksam tu vinindakah
sa manavah svaval loke nastalokaparayanah

Az a személy, aki a jelenlétében dicsõít valakit, a háta mögött viszont kritizál, nem jobb egy kutyánál. A felsõbb bolygókra való emelkedés lehetõségét teljesen elveszti.

(Bhishma Yudhisthiranak, Mahabharata, santi parva 115.11)