Menü

A farkasok


Egyszer, egy idősebb Cherokee benszülött így tanította az unokáit az élet dolgairól:

Az öreg indián tanítgatja a fiatalabbakat
Harc dúl bennem – egy szörnyű háborúskodás két farkas között.

Az
egyik farkas képviseli a félelmet, a haragot, az irigységet, a bánatot,
a sajnálkozást, a mohóságot és a kapzsiságot, az arroganciát, a gőgöt
és az önteltséget, a fennhéjázást, az önsajnálatot, a bűntudatot és a
bűnösséget, a neheztelést, a megbántódást, a kisebbrendűségi és a
felsőbbrendűségi érzést egyaránt, a hazugságokat, a hamisságokat, a
büszkeséget és az egót…
A másik farkas pedig a vidámságot, a
jókedvet, a békességet, a szeretetet, a reményt, a megosztást és az
együttérzést, a derűt és a nyugalmat, a higgadtságot, a szerénységet, a
kedvességet, a jóakaratot és a jóindulatot, a barátságot, a bátorságot,
a beleérző képességet, a nagylelkűséget, az igazságosságot, a
könyörületet és a részvétet, a bizalmat, a becsületet, a hűséget és a
hitet, alázatosságot képviseli…

farkasok harca

képforrás

Ugyanez a harc folyik bennetek is és minden élő emberben.

A gyerekek pár pilanatig elgondolkoztak a hallottakon, majd az egyikük megkérdezte a nagyapját:

-Melyik farkas fog győzni?

farkas és a hold
Az öreg Cherokee egyszerűen ezt felelte:

-Amelyiknek enni adsz…

Rádhe-Rádhe