Menü

Ecce így, ecce úgy…


 –
ying-yang
 

mátrá-sparsás tu kaunteya      Şitosna-sukha-duhkha-dáh

ágamápáyino 'nityás      táms titiksasva bhárata


         Óh, Kunt¦ fia! A boldogság és a boldogtalanság ideiglenes megjelenése és eltűnése olyan, mint a tél és a nyár kezdete és elmúlása. Óh, Bharata sarja, ezek csak érzékfelfogásból erednek, s az embernek meg kell tanulnia eltűrni őket, anélkül hogy zavarnák őt.

 yam hi na vyathayanty ete      purusam purusarsabha
sama-duhkha-sukham dhiram      so 'mritatváya kalpate


        Óh, emberek között a legkiválóbb [Arjuna]! Akit sem a boldogság, sem a boldogtalanság nem zavar meg, s mindkettő esetén rendíthetetlen, az kétségtelenül méltó rá, hogy felszabaduljon.

Bhagavad-Gita 2.14-15