Menü

Eszköznek lenni Isten kezében


biblia, szentbiblia, holy bible
Biblia,Új szövetség,Filippiekhez írt levél 2, 13.

„Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.”

(Károli fordítás)

 „Hiszen Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően.”

(Katolikus fordítás)

„Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.”

(Újfordítás)

„Hiszen Isten munkálja bennetek az akarást is éppúgy, mint a véghezvitelt azért, mert ez az ő helyeslésével találkozik.”

(Csia fordítás)

„Mert Isten az, aki munkálja bennetek az akarást és a munkálást jótetszésének megfelelően.”
(Vida fordítás)

„Hiszen maga Isten az, aki bennetek munkálkodik. Segít benneteket, hogy akarjátok azt tenni, ami Istennek örömet okoz. Ő ad hozzá erőt is, hogy valóban meg is tudjátok tenni ezeket.”

(Egyszerű fordítás)  

Bhagavad-Gitart

Bhagavad Gita 7.6-10:
6. Minden teremtett lénynek ez a két természet a forrása. Tudd meg, hogy Én vagyok az eredete és a feloszlása minden anyaginak és lelkinek ebben a világban.

7. Minden teremtett lénynek ez a két természet a forrása. Tudd meg, hogy Én vagyok az eredete és a feloszlása minden anyaginak és lelkinek ebben a világban.

8. Óh, Kunti fia! Én vagyok a víz íze, a nap és a hold fénye, az om szótag a védikus mantrákban, a hang az éterben és az emberi képesség.

9. Én vagyok a föld eredeti illata, a tűz heve, minden élő élete, valamint minden aszkéta vezeklése.

10. Óh, Prithá fia, tudd meg hát, hogy Én vagyok minden lét eredeti magja, az értelmesek értelme s a hatalmasok bátorsága!

Azt gondolom, hogy nem szabad azt gondolnom, hogy én vagyok az irányító, vagy a cselekvő. Hiszen minden képesség és erő a tettek végrehajtásához Istentől jön. Ő meg adott nekem szabad akaratot, amivel eldönthetem, hogy Vele összhangban cselekszem-e, vagy sem. Ha úgy döntök, hogy igen, akkor igazából örömet okozok Neki és ettől magam is boldog vagyok, hiszen az ő parányi szerves része ként létezem, vagyis nem lehetek tőle független.  Ha úgy döntök figyelmen kívül hagyom Őt és a magam elképzelései szerint próbálom megtalálni a boldogsághoz elengedhetetlen elégedettség érzését, akkor bár ideig óráig tűnhet úgy, hogy boldogság a következménye tetteimnek, de végül, mivel döntésem és így tetteim sincsenek összhangban a nagy egésszel, csak elégedetlenség, vagyis boldogtalanság lesz a jutalmam. Szóval igazából nem kell Isten útjába állnom, vagyis eszközzé kell válnom az  Ő kezében.

 
Engednem kell, hogy Isten cselekedjen rajtam keresztül.
 
és neked is…