Menü

Isten Szent Nevei


Allah  Jehova
mahamantra
Isten igen is létezik. Valóság. Akár hiszed akár nem. És akár érted,
akár nem, csak egy van belőle…


Mindegy, hogy mely nép és miként nevezi, Ő akkor is csak
egy. Allah, Jehova, Jhv, Buddha, Krisna, Ráma, Manitu, DumneZeo, mindegy, hogy
miként nevezed, Ő akkor is csak egy marad.


Valami olyasmi ez, mint ahogyan téged is minden ismerősöd
másként hív.

 


Emlékszem anyám meg apám néha hívott Ádus-nak, Dusinak, vagy
épp Duskának. Aztán a suliban hívtak Ádinak, Edemsznek, aztán Demsznek,
majd Demszinek, végül Emszinek. Így lett csak mc. Aztán voltak csúf neveim is, mint
hogy Csucsi, vagy Ropi, meg Csontváz. Emléxem olyanra is, hogy egy lány egy ideig Szerelmemnek hívott, egy másik meg Kedvesemnek, egy harmadik meg folyton Drágámnak, meg Kincsemnek. Aztán mikor Fater részeg volt sokszor hívott Kis Féregnek, meg Tetűnek. Aztán a seregnél eleinte csak Horváth voltam, aztán Horváth
honvéd
, majd Horváth őrvezető,
majd Horváth tizedes, míg végül csak
a Tizedes maradt belőle. Aztán az
éjszakában hívtak Táncosnak, Harcosnak,
meg Pádrenak is.


Mindegyik névhez, mindegyik hangalakhoz tartozik egy érzés,
egy mentalíiás egy szerep. Én is gyakran aggatok a körülöttem lévőkre neveket a
különféle tulajdonságaik alapján, ugyan úgy ahogyan mindannyian tesszük ezt nap
mint nap anélkül, hogy észre vennénk, vagy tudatosak lennénk róla.


Isten mikor megteremtette ezt a világot, nem hagyott
bennünket magunkra, hanem időről időre ahogyan hanyatlik a vallás, vagy a vallás gyakorlása, elküldi
egy-egy küldöttét, hírnökét, angyalát, vagy Maga jelenik meg személyesen, hogy
az embereket hely idő és körülmény szerint a vallás elveire tanítsa… Ilyen
küldött sok volt. Szinte bármelyik próféta tartozhat ebbe a kategóriába, ugyan
úgy, mint ahogyan Jézus, Mohammed,
vagy Srila Prabhupáda is egy-egy
ilyen küldött voltak, akik azért érkeztek, hogy tanítsák az embereknek  Isten tudományát, a
vallás elveit

 


Sajnos manapság az emberek nem tesznek erőfeszítést arra,
hogy megtanulják érteni Istent és az Ő dolgait, hanem inkább csak egyszerűen
legyintenek és tudománytalannak nevezik. Holott az amit valóban tudománynak
neveznek, szinte évről évre más és más, egyik teória születik a  másik után és cáfolja és semmisíti meg az
előtte lévőket. De hát akkor mit tanulunk? Semmi mást, csak hazugságot. Hiszen,
ha valamiről bebizonyosodik, hogy az nem úgy van, akkor az nem az igazság. De
nekünk meg így igyexenek átadni a "tudást", a kémiát, a fizikát, a történelmet,
hogy ez az igazság. De évek múlva kiderül, hogy az bizony nem volt más mint
hazugság, mivel jön egy új kormány egy új ideológia, vagy csak egy új tudós,
egy újszerű elképzeléssel és már borít is mindent.


Az emberek pedig ostobán büszkék arra, hogy a valaha
megszerzett tudásuk egyetemi, doktori, vagy mit tudOM én milyen magas szintű. Holott lehet, hogy így 20-30 évvel később, mondjuk az ő gyerekeinek már pont az
ellenkezőjét tanítják szintúgy azon az ostobák közül valamelyik, aki maga is a
hazugságot tanulta évekkel ez előtt…


Az anyagi tudomány egy soha véget nem érő hazugság halmaz,
mivel nélkülözi az eredeti forrást, a valódi tudást, a valódi tudományt, a
tudomány eredeti forrását, magát az Istenről szóló tudományt, az örök,
Transzcendentális tudást. A tudást a lélekről, eredeti önvalónkról, aki ebben a világban csak rohan az illuzórikus boldogság árnyéka után.


Ez a tudás örök és örökké változatlan. Például a Védák, melyek Sanskritt nyelven írodtak több ezer éve változatlanok és a teremtés kezdete óta ugyan az van bennük és ugyan azt tanítják. Az Abszolút igazságot. Szinte sajnálom
azokat az embereket, akik foggal körömmel ragaszkodnak egy elképzeléshez , ideológiához, és képesek
még akár harcba is bocsátkozni érte. Pedig amit hangoztatnak, vagy híresztelnek
nem más, csak mint egy népszerű, avagy épp népszerűtlen spekuláció egy bizonyos
dologról, ami a szavak csűrésével és csavarásával bizonyítottnak tűnik azok
számára, akiknek mondjuk szimpatikus az előadó, aki meg álltalában csak azért csinálja, hogy
elismerést szerezzen magának…

 


Soha nem érdekeltek a tankönyvek, melyek a materialista
társadalom oktatási rendszerében lettek azzal a céllal kiadva, hogy különféle
hazugságokkal, megfelelően félrevezetett emberek verjenek át másokat az élet és
a létezés legfelsőbb célját illetve értelmét tekintve.


Mikor ott hagytam az iskolát, mert megértettem, hogy az a valódi céljaim elérésére semmi hasznosat nem tanít, akkor
fordultam azok az írások felé, amik már nagyon régóta ugyan úgy, mondhatni
öröktől fogva változtatatlanok.


Így fordultam a 
Biblia, a Korán, a Tora felé. Az elsőt behatóan tanulmányoztam, akár csak a Mormon
könyvét
, míg az utóbbi kettőnek tudósaival beszélgettem és részleteket
olvashattam el belőlük.


Aztán itt most nem írnám le, hogy végül hogyan jutottam el a
Bhagavad-Gitához, mert azt már itt
leírtam
, de lényeg az, hogy mikor ez a könyv is a kezembe került, nagyon gyorsan
2-szer is végig olvastam (Azóta még vagy 10szer) és elkezdett össze állni a
kép.

 


-Hogy Isten nem akarja, hogy mi háborúzzunk meg pusztítsunk
az Ő nevében, mert Ő bárkit el tud pusztítani a legkisebb erőfeszítés nélkül.


-Hogy Isten nem akarja, hogy mi veszekedjünk azon, hogy
melyik vallás, egyház, szentírás az igaz, hiszen hely idő és körülmény szerint
akkor és ott mind igaz és Általa kinyilatkoztatott szent írás, melyben le
vannak jegyezve a vallás elvei, de azt csak az értheti meg, aki nem akar semmi más,
csak Isten szolgája lenni.


-Hogy Isten nem akarja, hogy hatalmat próbáljunk meg
szerezni Neki, hiszen Ő minden hatalom forrása.


Hanem


-Azt akarja, hogy az ellentétek helyett a hasonlóságokat
keressük.

-Azt akarja, hogy szeretettel viszonyuljunk azok felé akik nem
úgy felénk. Hiszen viszont szeretni nem nehéz.


-Azt akarja, hogy mi, itt az anyagi világban rekedt lelkek a
téves testi ön azonosítás helyett elkezdjük kutatni, hogy ki Ő, mi ez a világ
itt körülöttünk és mi a kapcsolatunk Vele.


-Azt akarja, hogy életünk végén mindannyian egy újabb
születés helyett, még sok millió kör helyett, most visszatérjünk őhozzá, az
örök boldogsággal és örök tudással teli birodalmába, eredeti hajlékunkra a
lelki világba…

Minden egyháznak,
minden vallásnak és minden szentírásnak ez az alapja és mind ezt tanítja és mind
erre kínál fel egy módszert… Aki mást állít, azt megmérgezte a nyugati
Materialista gondolkodásmód és elvakítja a mások elismerésének megszerzése
iránti vágy…

 

Jahve-Jehova: Többféle
fordítása is létezik. A zsidó hagyomány szerint az értelme ez: aki előidézi,
hogy legyen.
Gyakran megfigyelhető, hogy több igéből raknak össze egy
tulajdonnevet; a Tetragrammaton összeilleszthető az Ő volt., Ő van., Ő lesz.
kifejezésekből, ami azt fejezi ki, hogy Isten időtlen, örökkévaló. A 2Mózes
3:14-ben a Biblia istene így mutatkozik be: „Vagyok a ki vagyok”, amely az
eredeti szöveg értelmében és szövegkörnyezetében olyan értelmet nyer, hogy
„azzá leszek, amivé akarok”, „mindenható vagyok”, „teremtek”, „előidézem, hogy
legyen”. A Zsoltárok 83:19-ben olvasható Isten neve, amely Jehova, a
magyarosított értelmezésben. A jelentés valmiféle képpen a jövővel függ
össze. Például egy népszerű szótárban Örökkévalóként adták meg a Tetragrammaton
jelentését (Raj, Héber-Magyar Nagyszótár); de közkedvelt a Mindenható,
Isten, Úr

fordítás is.

Allah: Arab kifejezés Isten megnevezésére.
Az Allah kifejezést elsősorban az iszlám
használja, de az arab anyanyelvű keresztények
és zsidók is ezt a szót használják a bibliai Isten
megjelölésére, a muzulmán és keresztény araboknak sincs más szavuk istenre,
mint Allah. Az Allah szó etimológiailag az arab iláh
(istenség, isten) szóból származik. Az iláh kifejezéshez az al
határozott névelő csatlakozik. Így az Allah szó konkrét jelentése „az Isten”. A
szó távolabbról a sémi lh – Istent, istenséget jelölő szógyökből ered. (ld. még a héber
Eloah (אלוה), az arámi Elah vagy a szír Alaha szavak)

Buddha:Azt jelenti, hogy a
legbölcsebb, vagy minden bölcsesség forrása

Krisna: Azt jelenti mindenkit
vonzó. A Védikus szentírások ezt a nevet jelölik meg mint legfőbbet, legfontosabbat, mert a mindenkit vonzó az a tulajdonság, ami az összes többi névre jellemző, illetve mert Krisna Ő az eredeti forrása az összes többi névnek és formának. Egy gyertya lángjához hasonlíják, melyről számtalan másik ugyanolyan teljesértékű gyertyát lehet gyújtani, amik semmivel sem többek, vagy kevesebbek az eredeti gyertyánál, de attól még tudjuk, hogy melyik volt az amelyikről mindet meggyújtottuk…

Ráma: Azt jelenti minden
boldogság forrása

Hare: Azt jelenti minden
boldogság forrása.

Manitu: Az
indiánok utalnak így a legfelsőbbre, a teremtőre

DumneZeo: Ez
pedig románul jelenti azt, hogy Isten.


De ha már csak azt az egy szót nézem, hogy Isten, ezt is
ahány nyelv, annyi féle képpen mondják:


Angol: God


Német: Gott


Román: Dumne Zeo


Magyar: Isten


Szlovén: Pán Boh


Portugál: Deus


Természetesen a teljesség igénye nélkül.


Tehát ha nekünk mint önálló személyeknek csak egy életünk
során ilyen sokféle nevünk lehetne, akkor Istennek, aki örökké létezik és aki
meg mellesleg az összes nevet teremtette, merthogy mindent Ő teremtett,  miért ne lehetne végtelen sok neve…?


A Sanskritt nyelvben, mint ahogyan a többiben is Isten
mindenből a leg, tehát minden tulajdonságnak Ő a Leg tulajdonosa és a különféle
nevei ezt jelentik. Ajita például
azt jelenti, hogy legyőzhetetlen, az egyetlen akit soha semmi sem tud
legyőzni, az maga Isten. Bhagaván

pedig azt jelenti, hogy a legfelsőbb, mivel Isten fölött már nincs senki.


Bár az Isten neveiről szóló tudás, illetve felsorolás itt koránt sem ér véget,
hiszen végtelen sok neve és formája létezik Neki, most mégsem írok többet,
hanem arra kérnélek, hogy
ha van kedved, írj te is néhány példát Isten neveire,
meg arra, hogy mit jelentenek. Írd le a kedvencedet, meg azt is, hogy miért
pont az.

Lehet ugyan azt is ami már szerepelt, hiszen Krisna és Krisna is
mindenkinek mást jelent, mivel mi meg az önálló parányi szerves részei vagyunk Neki,
és mindannyiunknak egyedi kapcsolata van Vele, ugyan úgy, mint ahogyan nekünk
embereknek is másféle kapcsolatunk van egymással, soha nem ugyan olyan. A
különbség csupán köztünk és isten között annyi, hogy Ő mindenkivel tud
viszonozni, ráadásul mindig minden pillanatban, mi viszont erősen korlátozott
képességekkel rendelkezünk ebben a témában. Tehát minőségileg azonosak vagyunk
Istennel, csak mennyiségileg nem…


Sesa-Naga egy több ezer fejű kígyó, aki a teremtés kezdete
óta egyfolytában énekli Isten szent neveit és tulajdonságait, soha nem ismétli
önmagát és minden feje egy újabb és újabb nevét énekli el Visnunak (Istennek)
Azt mondják soha nem fog a végére érni.

Ebben a Korszakban pedig, amiben most élünk, melyet Kali-Yugának neveznek, nincs más folyamat mely működne, mint Isten szent neveinek az éneklése. A Hare Krisna Mahá-mantra a legtökéletesebb mantra ami létezik, mert csak Isten neveiből áll. Ezt énekelheti bárki, bármilyen nemhez, valláshoz, bőrszínhez, vagy fajhoz tartozzon is.

Hare Krisna Hare Krisna

Krisna Krisna Hare Hare

Hare Ráma Hare Ráma

Ráma Ráma Hare Hare


Szóval jöhetnek a Nevek a kommentbe, én most nem írok többet…

cikkforrás, anyaggyűjtés: wikipedia