Menü

John Lennon Imagine úgy ahogy még nem hallottad…


John Lennon Imagine című dala alapban is megindító, de ha, egy az iraki háborús övezetben, csonka végtagokkal született fiú énekli, az összhatás szívfacsaró. Ráadásul Emmanuelnek a hangja is jó.

Amikor Emmanuel Kelly belépdelt az ausztrál X-Faktor színpadára és megkérdezték tőle, hogy hány éves, a válasz hallatán egy pillanatra néma csend lett a teremben.

– Talán 17 esztendős vagyok – mondta az Irakban született fiú.

– Nem tudom pontosan, mert nincs születési anyakönyvi kivonatom.

Amikor rám találtak, egy cipősdobozban voltam a testvéremmel együtt. Árvaházba kerültünk, onnan vett magához egy ausztrál hölgy, aki az édesanyám és a hősöm lett – tette hozzá Emmanuel.

3:00-tól…

JOHN LENNON

Imagine Képzeld el

Imagine there’s no Heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today

Képzeld el, hogy nincs Menyország
Ez könnyen megy, ha megpróbálod
Nincs pokol sem alattunk
Felettünk csak az ég
Képzeld azt, hogy minden ember
A mának él

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

Képzeld el, hogy nincsenek országok
Ezt sem túl nehéz megtenni
Nincs miért ölni vagy meghalni
És nincs vallás sem
Képzeld azt, hogy minden ember
Békében éli az életét

You may say that I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

Talán azt mondod, álmodozó vagyok
De nem én vagyok az egyetlen
Remélem, egy napon te is közénk állsz
És a világ ekként egyesül

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

Képzeld el, hogy nincs birtoklás
Kíváncsi vagyok, ez megy-e
Nincs ok kapzsiságra vagy sóvárgásra
Mert az ember testvér lesz
Képzeld azt, hogy minden ember
Közösen élvezi a tulajdont

You may say that I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one

Talán azt mondod, álmodozó vagyok
De nem én vagyok az egyetlen
Remélem, egy napon te is közénk állsz
És a világ egyesülve él majd

eredeticikk: