Menü

Miért alacsonyabb lét a vízi élőlény mint a növény?


betta, Sziámi harcoshal

Avagy ha a Srimad Bhágavatam azt mondja, hogy a halak és a vízi élőlények  alacsonyabb rendű létformák mint a növények, miért nem lehet megenni őket?

zőldségek

Hangzott el a kérdés a ma reggeli leckén.

Érdekes volt hallgatni, hogy milyen válasz érkezik rá, hiszen azt hiszem ez egy olyan kérdés amin elgondolkodik mindenki aki Krisnásnak áll egy bizonyos idő után. Mikor a kérdést fel tették, a lecke adó körbe passzolta, hogy tegye fel a kezét az, aki szintén elgondolkodott már ezen. Majdnem minden kéz fent volt.

Érdekes volt az a néző pont, amit a prabhu boncolgatni kezdett, hogy a világ végénél ugye mindent el önt a víz és mikor kezdődik a következő teremtés, akkor minden víz alatt van.  Ezért Krisna is először Matsya, vagyis hal inkarnációként jelenik meg. Aztán utána mint Kurma, vagyis teknős béka, ami ugye egy hüllő, aztán Varáha deva ként, egy Vaddisznó formájában, ami egy emlős, és ez után jelenik meg Narasimha, vagyis az embertestű, oroszlán fejű inkarnációként. De ahogyan viccesen ő is megjegyezte, valahol kimaradt a növény inkarnáció, szóval nem ír a Bhágavatam Répa, vagy Krumpli avatáráról. (Legalábbis ez ami a mi rendelkezésünkre áll .)

De végül is ő is mondta, hogy nem ment bele olyan mélyen ebbe a témába, ezért konkrét választ nem tud adni a kérdésre. Én meg túl gyáva voltam, mikor megkérdezte, hogy valakinek van-e hozzá fűzése, vagy kiegészítése, vagy kérdése,  fel tegyem a kezem és elmondjam ezt:

Elég szerencsésnek mondhatom magam, hiszen néhány évvel ezelőtt Srila Bhaktividya Purna Swami Maharáját hallgathattam több napon keresztül, ráadásul több órán át. Ezen a rendezvényen szintén elő került ez a kérdés.

Őkegyelme abból a szemszögből válszolt, ami nekem eddig a legelfogadhatóbb válasz erre a kérdésre.

Miszerint a védikus nézőpont szerint az alapján számít fejlettebb illetve alacsonyabb rendűnek egy-egy faj, illetve élőlény, hogy mivel táplálkozik, vagyis mivel tartja fenn a létét. Azt mondta, hogy a vízben élő élőlények mindegyik bekap bármit ami úszik a vízben és úgy ítéli meg, hogy az neki jó lehet. Vagyis sokszor esznek ürüléket meg mindenféle más cuccot, amitől alacsony rendűnek számítanak. És habár a delfinek, gyilkos bálnák, vagy akár csak a sziámi harcoshalak is különleges trükkökre képesek és betaníthatóak, sőt több kommunikációra képesek mint egy növény, mégis a növények számítanak magasabb rendű létformának, mert azok kiválasztják a talajból azokat az anyagokat amikre szükségük van, illetve napfényt gyűjtenek maguknak.

Ily módon másból épül fel a szervezetük, mint a mindenféle brióst benyomó vízi élőlényeknek.

Az ember se kutya…

De amúgy ugyan így van ez velünk emberekkel is. A tudatszintünk nagyban függ attól, hogy milyen táplálékot fogadunk el. A szentírások is így tesznek különbséget ember és ember között, hogy yavanák, candálák-kutyaevők, ráksasák-emberevők illetve devák, vagyis félistenek vagyunk-e

A lelki önmegvalósítás, vagy a vallás útján járók alap feltétele a vegetáriánizmus, hiszen az Ahimsa- vagyis az erőszak nélküliség elve szerint nincs szükségünk rá, hogy ölnünk, vagy bárki másnak ölnie kelljen azért, hogy életben maradjunk,  simán képesek vagyunk növényeken élni. Sőt igazából növényeken vagyunk képesek élni csak igazán.

Természetesen most nem szeretnék bele menni a vegetáriánizmus előnyeibe és mindenek felett állóságába, hiszen ezt már megtettem itt, de annyit azért érdemes még a téma szempontjából megjegyezni, hogy Krisna a Bhagavad Gitában mikor említi hogy mi az amit elfogad és mi az amit nem:

patram puspam phalam toyam      yo me bhaktyá prayacchati
tad aham bhakty-upahritam      asnámi prayatátmanah


Ha valaki szeretettel és odaadással áldoz Nekem egy levelet, egy virágot, egy gyümölcsöt vagy egy kevés vizet, Én elfogadom azt. (Bg 9:26)


Szóval a halat vagy bármi más vízben élő, úszó, avagy épp kúszó mászó élőlényt nem említi egy szóval sem…

Ezen kívül, hogy a Bibliát se felejtsük ki:

20. És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
21. És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó.
22. És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön.
23. És lőn este és lőn reggel, ötödik nap.
24. Azután monda az Isten: Hozzon a föld élő állatokat nemök szerint: barmokat, csúszó-mászó állatokat és szárazföldi vadakat nemök szerint. És úgy lőn.
25. Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokat nemök szerint. És látá Isten, hogy jó.
26. És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
27. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonynyá teremté őket.
28. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.
29. És monda Isten: Ímé néktek adok minden maghozó fűvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.
30. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, a melyekben élő lélek van, a zöld fűveket adom eledelűl. És úgy lőn.

31. És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.

Mózes1.1.28-30


Szóval Isten még a Bibliában is így beszél, sőt ott is a vizi élőlényeket rakta össze először. Csodálkozom, hogy ezt a részt a keresztények még nem radirozták ki, vagy írták át, hiszen feketén-fehéren benne van, hogy mit együnk meg mit ne…

Akkor hát itt az idelye, hogy te is eldöntsd, kinek az oldalára állsz és olyan dolgokat egyél, amiket Isten azért adott, hogy megedd és ne olyanokat amikről csak azt gondolod, hogy meg kell enned. (Persze akinek nem inge ne vegye magára. :)

Gauranga