Menü

Mit is jelent a Kisora dasa név


Kisora:

Az a három év és négy hónap, amit az Úr Krisna Mahávanában töltött, megfelelt egy közönséges gyerek öt évének, így aztán ez alatt az idő alatt az Úr a gyerekkor kaumára időszakának végére ért. Az az idő, ami ettől kezdődően hat éves és nyolc hónapos koráig tartott — melynek során Vrindávanában élt —, alkotja az Úr pauganda korszakát. Hat éves és nyolc hónapos korától a tizedik életévéig — mialatt Nandisvarában [Nandagrámában] élt — tart kaisora-kora. Tíz éves és hét hónapos volt, amikor Caitra hónap fogyó holdjának két hetében, a tizenegyedik holdnapon Mathur§ba ment, s a tizennegyedik napon megölte Kamsát. Kaisora korát így tízévesen töltötte be, és örökre meg is marad tízévesnek. Meg kell tehát értenünk, hogy az Úr ettől az időtől kezdve örökre Kisora marad.”
Ekképpen világít rá Srila Visvanátha Cakravarti e vers bonyolult jelentésére.

(Srimad Bhágavatam 10.ének 45.fejezet 3.vers)

dasa:

Ez pedig egyszerűen annyit jelent, hogy szolga. A Vaisnava tradícióknak, és mentalitásnak megfelelően a lelki láncolatba beavatást nyerő tanítvány, megkapja Krisna azon nevét, akinek a szolgája. Ezt jelenti a dasa. Elsősorban mindannyian szolgák vagyunk. Ez az első lépés…