Menü

Siksastakam


12.
ceto-darpana-márjanam bhava-mahá-dávágni-nirvápanam
Şreyah-kairava-candriká-vitaranam vidyá-vadhu-jívanam
ánandámbudhi-vardhanam prati-padam púrnámritásvádanam
sarvátma-snapanam param vijayate Şrí-krisna-sankírtanam

„Teljes győzelmet az Úr Krisna szent neve éneklésének, amely megtisztítja a szív tükrét, s véget vet az anyagi lét lángoló tüze okozta gyötrelmeknek! Ez az éneklés a telő hold, amely mindenkit az áldott szerencse fehér lótuszával ajándékoz meg. Ez minden műveltség élete és lelke. Krisna szent nevének éneklése egyre nagyobbra dagasztja a transzcendentális élet gyönyörteli óceánját. Mindenkire hűsítően hat, és képessé tesz bennünket arra, hogy minden pillanatban a tökéletes nektár ízét élvezhessük.”

MAGYARÁZAT:   Ez Úr Caitanya Maháprabhu Siksástakájának első Şlokája. A másik hét e fejezet 16., 21., 29., 32., 36., 39. és 47. verse.

16.
námnám akári bahudhá nija-sarva-Şaktis
      tatrárpitá niyamitah smarane na kálah
etádrisi tava kripá bhagavan mamápi
      durdaivam idrisam ihájani nánurágah

„Uram, óh, Istenség Legfelsőbb Személyisége! Szent nevedben jelen van minden jó szerencse az élőlények számára, ezért számtalan neved van, például „Krisna” és „Govinda”, melyek révén kiterjeszted Magad. E neveket felruháztad minden energiáddal, s a rájuk való emlékezést nem korlátozzák merev, szigorú szabályok. Drága Uram, noha olyan kegyes vagy az elesett, feltételekhez kötött lelkekhez, hogy nagylelkűen megtanítod őket szent neveidre, Én oly szerencsétlen vagyok, hogy sértéseket követek el a szent név éneklése közben, s így nem ébredhet Bennem ragaszkodás az éneklés iránt.”


21.
trinád api su-nicena      taror iva sahisnuná
amániná mána-dena      kirtaniyah sadá harih

„Aki csekélyebbnek tartja magát a fűszálnál, aki béketűrőbb, mint egy fa, és aki nem vár el személyes megbecsülést, ám mindig készen áll arra, hogy minden tiszteletet megadjon másoknak, annak számára nagyon könnyű, hogy szünet nélkül az Úr szent nevét énekelje.”


29.
na dhanam na janam na sundarim
      kavitám vá jagad-isa kámaye
mama janmani janmanisvare
      bhavatád bhaktir ahaituki tvayi

„Óh, univerzum Ura! Nem vágyom anyagi gazdagságra, materialista követőkre, szép feleségre vagy ékes szavakkal leírt gyümölcsöző tettekre. Egyetlen vágyam, hogy minden indítéktól mentesen életről életre odaadó szolgálatodat végezhessem.”

32.
ayi nanda-tanuja kinkaram
      patitam mám visame bhavámbudhau
kripayá tava páda-pankaja-
      sthita-dhúli-sadrisam vicintaya

„Óh, Uram, óh, Krisna, Nanda Mahárája fia! Örök szolgád vagyok, ám gyümölcsöző tetteim miatt a tudatlanság e rettenetes óceánjába zuhantam. Most arra kérlek, add indokolatlan kegyedet, s tekints egy porszemnek lótuszlábadnál!”

36.
nayanam galad-asru-dhárayá
vadanam gadgada-ruddhayá girá
pulakair nicitam vapuh kadá
tava náma-grahane bhavisyati


„Drága Uram! Mikor díszítik már szememet örökké hulló könnyeim, amint szent nevedet éneklem? Mikor csuklik el hangom, és mikor járja át egész testemet borzongás a transzcendentális boldogságtól szent neved éneklése közben?”

39.
yugáyitam nimesena      caksusá právisáyitam
Şunyáyitam jagat sarvam      govinda-virahena me


„Óh, Uram, Govinda! Távollétedben egyetlen pillanat is véget nem érő korszaknak tűnik Számomra. Szememből záporként hullik a könny, s az egész világot üresnek érzem.”

47.
áslisya vá páda-ratám pinastu mám
adarsanán marma-hatám karotu vá
yathá tathá vá vidadhátu lampato
mat-prána-náthas tu sa eva náparah

„Ölelje csak Krisna szorosan Magához e szolgálóját, aki lótuszlábához roskad, vagy taposson Rám, s törje össze szívemet azzal, hogy sohasem jelenik meg Előttem! Végtére is egy korhely Ő, aki kedvére megtehet bármit, ám mégsem más, mint szívem imádandó Ura.”
 
 
Caitanya Caritámrtita Antyalila 20.fejezet
 
 
Kb 500 évvel ezelőtt jelent meg Sri Caitanya Maháprabhu, aki bevezette a harinama sankirtan yagját. Tetteiről szentírások tucatjai szólnak, de maga, csak ezt a nyolc verset írta az utókor számára. Életével példát mutatott mindannyiunk számára…
 
Gauranga