Menü

Srimad-Bhágavatam


  Ez itt a Srimad Bhágavatam előszava.  Ez egy 12 Énekből álló, mondhatni monumentális mű, melyben minden benne van, ami létezik.  Úgy is hívlyák (Szándékoltan ejtett helyesírási hiba), mint a Védikus irodalom "érett gyümölcse", mert az Istenség  Legfelsőbb Személyiségének tetteit tartalmazza.

  Tegnap olvastam ezt a részt, mert közben a kegyetekből eljutottam az 5. énekig és gondoltam olyan frappáns, hogy idebiggyesztem, hágy ti is kedvet kaptok az olvasásához…

Elõszó

Tudnunk kell, mi az, amire az emberi társadalomnak jelenleg szüksége van. Az emberi társadalmat többé nem osztják országokra és közösségekre a földrajzi határok: sokkal nyitottabb, mint a középkorban volt, s a világ abba az irányba halad, hogy egyetlen államot, egy egységes emberi társadalmat hozzon létre. A Srimad-Bhágavatam szerint a lelki kommunizmus eszménye többé-kevésbé az egész emberi társadalom egységén alapszik, sőt az élőlények együttes energiájának harmóniáján. A nagy gondolkodók úgy érzik, szükség van arra, hogy sikeresen valóra váltsák ezt az elképzelést. A Srimad-Bhágavatam ki fogja elégíteni az emberi társadalomnak ezt az igényét. Ez a mű annak érdekében, hogy megalapozza e szövetség eszményét, a Vedánta filozófia aforizmájával kezdődik: janmády asya yatah.

Az emberi társadalom még nem merült a feledés sötétségébe. Az egész világ gyors iramban fejlődik az anyagi jólét, az oktatás és a gazdaság területén. Valami azonban még sincs egészen rendben e társadalomban, s ezért még a legjelentéktelenebb kérdések is rendkívüli vitákat eredményeznek. Szükség van tehát arra, hogy megtaláljuk a megoldást, hogyan válhat az emberiség egységessé békében, barátságban és jólétben szövetkezve. A Srimad-Bhágavatam ezt a szükséget elégíti ki, mert olyan szellemi érték, amely képes az egész emberi társadalmat újra lelki síkra emelni.

A Srimad-Bhágavatamot az iskolákban és az egyetemeken is tanítani kell, a társadalom démonikus arculatának megváltoztatása érdekében. Ezt javasolja a kiváló diák-bhakta, Prahláda Mahárája.

kaumára ácaret prájńo dharmán bhágavatán iha
durlabham mánusammjanma tad apy adhruvam artha-dam

(Bhág. 7.6.1)

Az emberi társadalomban az egyenlőtlenségnek az elvek nélküli, istentagadó civilizáció az oka. Isten, a Mindenható Egyetlen létezik. Tőle származik minden, Ő tart fenn mindent, s Ő az, akibe végül minden beleolvad és ott megpihen. Az anyagi tudomány mindeddig eredménytelenül próbálkozott, hogy megtalálja a teremtés végső forrását, ennek ellenére kétségtelen tény, hogy mindennek van egy elsődleges eredete. Erről az elsődleges forrásról beszél rendkívül érthetően és hitelesen a csodálatos Bhágavatam, a Srimad-Bhágavatam.

A Srimad-Bhágavatam olyan transzcendentális tudomány, amely nemcsak mindennek a végső forrását tárja fel, de Hozzá fűződő kapcsolatunkat is, sőt azt is megtudhatjuk belőle, mi a kötelességünk, hogyan tehetjük tökéletessé az emberi társadalmat e tökéletes tudásra alapozva. Ez a lenyűgöző alkotás szanszkrit nyelven íródott, s most megjelent a gondos angol fordítás is, így pusztán figyelmes elolvasásával az ember teljes mértékben megismerheti Istent, s olyan műveltségre tehet szert, mellyel megvédheti magát az ateisták támadásától, s ami a legfontosabb, másokat is meg tud majd győzni arról, hogy Isten — valóság.

A Srimad-Bhágavatam, amely az eredeti forrás meghatározásával kezdődik, a Vedánta-sútra hiteles magyarázata, amelynek szerzője szintén Srila Vyásadeva. Kilenc éneken keresztül vezet el fokozatosan Isten megvalósításának legmagasabb szintjéig. Az egyetlen elengedhetetlen feltétel a transzcendentális tudomány e nagyszerű könyvének tanulmányozásához az, hogy figyelmesen, lépésről lépésre haladjunk, s ne ugorjunk előre rendszertelenül, mint más, közönséges könyvnél tennénk. Fejezetről fejezetre kell végigolvasnunk, egyiket a másik után. Az eredeti szanszkrit szöveg, annak latin betűs átírása, az egyes szavak jelentése, a fordítás és a magyarázatok olyan rendezőelv alapján követik egymást, hogy az első kilenc éneket elolvasva az ember kétségtelenül Istent megvalósított lélekké válik.

A Tizedik Ének jellegében különbözik az első kilenc énektől, mert közvetlenül az Istenség Személyisége, Sri Krisna transzcendentális cselekedeteit írja le. Anélkül, hogy áttanulmányozná az első kilenc éneket, senki sem képes arra, hogy befogadja a Tizedik Ének mondanivalóját. A könyv tizenkét különálló énekből áll, de a legjobb az, ha egymás után, rövid részletekben olvassuk végig.

Be kell vallanom, biztosan követtem el hibát a Srimad-Bhágavatam bemutatásában, mégis remélem, hogy a társadalom gondolkodói és vezetői kedvező fogadtatásban részesítik majd, a Srimad-Bhágavatam következő állításának szellemében (1.5.11):

tad-vág-visargo janatágha-viplavo
yasmin prati-slokam abaddhavaty api

námány anantasya yaso 'nkitáni yac
chrnvanti gáyanti grnanti sádhavam

„Ám az az irodalom, amelyet a határtalan Legfelsőbb Úr neve, híre, formája és kedvtelései transzcendentális dicsőségének leírása tölt meg, transzcendentális alkotás, melynek célja, hogy forradalmat hozzon a félrevezetett civilizáció istentelen életébe. Az ilyen transzcendentális írást, még ha tökéletlen alkotás is, a megtisztult, valóban őszinte emberek hallgatják, éneklik és elfogadják.”

Om tat sat

A.C. Bhaktivedanta Swami