Menü

Srimate Kunti devi Imái


Srimati Kunti így szólt: Óh, Krisna! Hódolatomat ajánlom Neked, mert Te vagy az eredeti személyiség, akire nem hatnak az anyagi világ kötõerői. Mindenen belül és mindenen kívül is létezel, mégis mindenki számára láthatatlan vagy.

Túl a korlátolt érzékfelfogás határán, Te vagy a megtévesztő energia függönye mögött rejtőző, örökké feddhetetlen tényező. Láthatatlan vagy az ostoba szemlélő számára, éppen úgy, ahogy a szerepe szerint öltözött színészt sem ismerik fel.

Te Magad szállsz alá, hogy az odaadó szolgálat transzcendentális tudományát a fejlett transzcendentalisták és az elméjükben spekulálók szívébe juttasd, akik megtisztultak már azáltal, hogy képesek különbséget tenni anyag és szellem között. De hogyan ismerhetünk meg Téged tökéletesen mi, nők?

Ezért hadd ajánljam fel tiszteletteljes hódolatomat az Úrnak, aki Vasudeva fia, Devaki öröme, Nanda és Vrindávana többi tehénpásztorának fia, s aki boldoggá teszi a teheneket és az érzékeket.

Tiszteletteljes hódolatom Neked, óh, Uram, akinek hasát egy lótuszvirágra hasonlító jel ékesíti, akit mindig lótuszvirágból készült füzér díszít, akinek pillantása olyan hűsítő, akár a lótusz, s akinek lábán lótuszvirágok lenyomata látható!

Óh, Hrisikesa, érzékek mestere és urak Ura! Kiszabadítottad anyádat, Devakit, akit az irigy Kamsa király oly sokáig fogva tartott és gyötört, engem és gyerekeimet pedig állandó veszélyek sorától mentettél meg.

Drága Krisna! Megvédtél bennünket a mérgezett tortától, a hatalmas tûztõl, a kannibáloktól, az erkölcstelen gyülekezettől, a szenvedésektől, melyek az erdőben, száműzetésünket töltve értek bennünket. Megmentettél a csatában, ahol hatalmas tábornokok harcoltak ellenünk, s most Asvatthámá fegyverétől védelmeztél meg minket.

Bárcsak mindezek a gyötrelmek újra meg újra megtörténnének, hogy újra és újra láthassunk Téged, hiszen ha Téged látunk, az azt jelenti, hogy nem látjuk többé az ismétlődő születést és halált!
Uram, Téged könnyű megközelíteni, de csupán azoknak, akik belefáradtak már az anyagi életbe. Aki az [anyagi] fejlődés útját járja, s a tiszteletre méltó származás, a nagy gazdagság, a kimagasló műveltség és a testi szépség által próbál tökéletessé válni, az nem tud őszinte érzésekkel közeledni Hozzád.

Hódolatom ajánlom Neked, a koldusbotra jutottak kincsének, aki fölötte állsz a természet anyagi kötőerői működésének és visszahatásainak! Önmagadban elégedett vagy, ezért Te vagy a legkedvesebb, s Te vagy a monisták mestere.

Uram, az örök időnek, a legfelsőbb irányítónak, a kezdet és vég nélkülinek, a mindent átható egynek tekintelek! Mindenkire egyformán szórod kegyed, s az élőlények között csupán a társadalmi kapcsolatok miatt van viszály.

Óh, Uram! Senki sem értheti meg megtévesztű, emberinek tűnő, transzcendentális kedvteléseidet. Senkit sem részesítesz különleges kegyedben, és senkire sem vagy irigy. Az emberek csupán gondolják, hogy részrehajló vagy.

Természetesen zavarba ejtő, óh, univerzum lelke, hogy cselekszel, bár tétlen vagy, s hogy megszületsz, bár Te vagy az életerő és a születetlen. Te Magad szállsz alá az állatok, az emberek, a bölcsek és a vízi lények közé. Ez valóban meghökkentő.

Drága Krisnám! Yasoda meg akart kötözni, amikor rossz fát tettél a tűzre. Izgatott szemeidet könnyek árasztották el, lemosva róla a festéket, s féltél, habár maga a megtestesült félelem retteg Tőled. Ez a kép valóban zavarba ejt.

Néhányan azt mondják, hogy a Megszületetlen a jámbor királyok dicsőítésére születik meg, mások azt mondják, azért, hogy örömet okozzon Yadu királynak, egyik legkedvesebb baktájának. Úgy jelensz meg családjában, ahogyan a szantálfa jelenik meg a Malaya-hegyekben.

Mások azt mondják, hogy mivel Vasudeva és Devaki imádkoztak Érted, megszülettél fiukként. Kétségtelenül megszületetlen vagy, mégis megszületsz az õ érdekükben, s azért, hogy megöld azokat, akik irigyek a félistenekre.

Vannak, akik azt mondják, hogy a világ — túlterhelve, mint egy hajó a tengeren — nagyon bánatos, és ezért Brahm§, a fiad imádkozott Érted. Így jelentél meg, hogy megszüntesd a bajt.

Megint mások azt mondják, azért jelentél meg, hogy újjáéleszd a hallást, az emlékezést, az imádatot és a többi odaadó szolgálatot, hogy az anyagi gyötrelmektől szenvedő, feltételekhez kötött lelkek élhessenek e lehetőséggel, s felszabadulhassanak.

Óh, Krisna! Akik állandóan hallgatják, mesélik és ismétlik transzcendentális cselekedeteidet, vagy örömüket lelik abban, ha mások ezt teszik, minden bizonnyal megpillantják lótuszlábaidat. Egyedül ez vethet véget a születés és halál ismétlődésének.

Óh, Uram, minden kötelességet Magad hajtottál végre! Elhagysz ma bennünket, akik teljesen a Te kegyedre bíztuk magunkat, most, amikor nincs más, aki védelmezne bennünket, mert minden király az ellenségünk?

Amint az élő lélek eltávozásával az ember neve és híre megszűnik, úgy érnek egyszerre véget tetteink és hírnevünk, a Pándavákkal és a Yadukkal együtt, ha nem veted ránk pillantásodat.

Óh, Gadádhara [Krisna]! Birodalmunkat most lábad nyomai jelölik, s emiatt oly gyönyörűnek tűnik! Ha elmész, ennek mind vége szakad.

E városok és falvak minden szempontból virágzóak, mert bőségesen van zöldség és gabona, a fák gyümölcstől roskadoznak, a folyók bővizűen hömpölyögnek, a hegyek ásványoktól gazdagok, az óceán pedig kincseket rejt. Mindez annak köszönhető, hogy rájuk vetetted pillantásodat.

Óh, univerzum Ura, univerzum lelke, óh, univerzum formájának személyisége! Kérlek, szakítsd el a szeretet kötelékeit, melyek rokonaimhoz, a Pándavákhoz és a Vrisikhez fûznek!

Óh, Madhu Ura! Amint a Gangesz örökké zavartalanul hömpölyög a tenger felé, hadd vonzódjam én is állandóan Hozzád, anélkül hogy bárki másra irányulna figyelmem!

Óh, Krisna! Óh, Arjuna barátja! Óh, Vrisi leszármazottjainak vezére! Te vagy az elpusztítója azoknak a politikai csoportoknak, melyek csupán zavart okoznak e földön. Hősiességed sohasem halványul. Te vagy a transzcendentális birodalom tulajdonosa, s alászállsz, hogy enyhíts a tehenek, a bráhmanák és a bhakták szomorúságán. Rendelkezel minden misztikus erővel, s az egész univerzum tanítója vagy. Te vagy a Mindenható Isten, s én tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Neked!

 
SB 1.8
 
(Hát nem nagyon beszélek angolul, de az írásokban ez van magyarul Kunti devi imáiként.)