Menü

Sunce: A háború művészete I. 

I. A TERVEZÉS

1. Szun Ce azt mondta: A hadviselés tudománya létfontosságú az állam számára.

2. Élet-halál kérdése ez; út, ami a biztonságba vagy a romlásba vezet. Ezért ez az a témakör, amelyet semmi szín alatt sem lehet elhanyagolni.

3. A hadviselés tudományát pedig öt állandó tényező befolyásolja, amelyeket a mérlegelőnek számításba kell vennie, ha meg akarja ha tározni a hadszíntéren jelentkező állapotokat.

4. Ezek a következők:
(1) Az erkölcsi törvény;
(2) a menny;
(3) a föld;
(4) a parancsnok;
(5) a módszer és a fegyelem.

5., 6. Az "erkölcsi törvény" teszi, hogy az emberek teljes egyetértésben vannak az uralkodójukkal, olyannyira, hogy követni fogják őt tekintet nélkül az életükre, és semmiféle veszély nem bátortalanítja el őket.

7. A "menny" jelképezi a nappalt és az éjszakát, a hideget és a meleget, az időt és az évszakokat.

8. A "föld" magában foglalja a távolságokat, kicsiket és nagyokat; a veszélyt és a biztonságot; a nyílt terepet és a szűk átjárókat; az élet és a halál valószínűségét.

9. A "parancsnok" jelképezi a bölcsesség, az őszinteség, a jóindulat, a bátorság és a szigorúság erényeit.

10. A "módszeren és fegyelmen" a hadsereg irányítását kell érteni, az egymás alá rendelt egységek felosztása szerint, a tisztek közötti rendfokozatokat, az utánpótlási útvonalak fenntartását és a katonai kiadások ellenőrzését.

11. Ezt az öt pontot minden tábornoknak jól kell ismernie; aki ismeri őket, győzedelmes lesz; aki nem ismeri, el fog bukni.

12. Ezért mérlegeléseitek során, amikor a hadi körülmények meghatározására törekedtek, tegyétek ezt összehasonlítás alapján, a következőmódon:

13.
(1) A két uralkodó közül melyiknek nagyobb az erkölcsi tartása?
(2) A két hadvezér közül melyiknek jobbak a képességei?
(3) Kinél van a "menny'-ből és a "föld"-ből származó előny?
(4) Melyik oldalon tartják be legkeményebben a fegyelmet ?
(5) Melyik hadsereg az erősebb ?
(6) Melyik oldalon vannak a tisztek és a legénység jobban kiképezve?
(7) Melyik hadseregben nagyobb a következetesség mind a jutalmak, mind a büntetések tekintetében ?

14. E hét megfontolás alapján meg tudom jósolni a győzelmet vagy a vereséget

15. Az a tábornok, aki hallgat a tanácsomra és aszerint cselekszik, győzni fogaz ilyen maradjon meg tisztében ! Az a tábornok, aki nem hallgat tanácsomra és nem cselekszik aszerint, vereséget fog szenvedni. Az ilyet el kell bocsátani !

16. Miközben figyelmet szentelsz a tanácsaimból származó haszonnak, nyitott légy minden segítő körülmény iránt, amely a rendes szabályokon kívül esik.

17. Az ember a körülmények kedvező alakulása szerint módosítsa terveit.

18. Valamennyi hadviselés a félrevezetésen alapszik.


19. Ebből következik, hogy amikor támadó képesek vagyunk, olyannak kell tűnnünk, mintha arra képtelenek lennénk; amikor mozgatjuk erőinket, akkor tétlennek kell mutatkoznunk; amikor közel vagyunk, akkor el kell hitetnünk az ellenséggel, hogy távol vagyunk; amikor távol vagyunk, azt kell elhitetnünk, hogy közel vagyunk.

20. Tegyél ki csalit, hogy lépre csaljad az ellenséget. Tettess fejetlenséget és zúzd őt össze!

21. Ha ellenséged biztosítva van minden oldalról, légy felkészült vele szemben! Ha erősebb nálad, kerüld el!


22. Ha ellenfeled kolerikus vérmérsékletű, keresd a lehetőséget, hogy irritáljad. Tettesd magadat gyengének, hogy arrogáns lehessen.

23. Ha pihenőt akar tartani, ne hagyj neki nyugalmat.

24. Ott támadjad, ahol készületlen, ott jelenj meg, ahol nem várnak.

25. Ezeket a katonai fogásokat, amelyek győzelemre vezetnek, nem szabad előre kifecsegni.

26. Tehát az a tábornok, aki megnyer egy csatát, előtte sok számítást végez a templomában (főhadiszállásán). Az a tábornok pedig, aki elveszít egy csatát, csak kevés számítást végzett előtte. Így azután a sok számítás valóban győzelemhez vezet, és a kevés vereséghez; és mennyire inkább így van, ha egyáltalán semmi számítás sem történt! Ez az a pont, amire figyelve megjósolhatom, hogy ki fog győzni vagy veszíteni.