Menü

Sunce: A háború művészete IX


IX. A FELVONULÓ HADSEREG

1. Szun Ce azt mondta: Most pedig elérkeztünk a hadsereg letáboroztatásának és az el lenség megfigyelésének a kérdéséhez. Gyorsan haladj át a hegyeken, és tartózkodj a völgyek közelében!

2. Magas helyeken táborozz a nappal szemben! Ne mássz meg magaslatokat azért, hogy harcolhass! Ennyit a hegyi hadviselésről.

3. Miután átkeltél egy folyón, messzire kell kerülnöd tőle.

4. Amikor egy támadó hadsereg feléd való menetelésekor átkel egy folyón, ne nyomulj előre, hogy a víz közepén találkozz velük! Legjobb az lesz, ha a sereg felét hagyod átkelni, és akkor hajtod végre a támadást.

5. Ha harcolni akarsz, ne akarj az ellenséggel egy olyan folyó közelében találkozni, amin annak még előbb át kell kelnie.

6. Járműveidet feljebb kössed ki, mint az ellenség és szemben légy a nappal. Ne menj folyásnak felfelé, hogy találkozz az ellenséggel! Ennyit a folyami hadviselésről.

7. Sós mocsarakon való átkelésnél egyetlen gondod az legyen, hogy mielőbb túl légy rajta, minden késedelem nélkül.

8. Ha sós mocsárban kényszerítenek harcra, legyen víz és rét a közeledben, és a hátad mögött egy facsoport. Ennyit a hadműveletekről sós mocsarakban.


9. Száraz, sík vidéken könnyen hozzáférhető helyet válassz emelkedő tereppel a jobb oldalon és a hátad mögött, azért, hogy a veszély szemből jöjjön és a biztonság mögötted legyen. Ennyit a sík vidéki hadműveletekről.

10. Ez a katonai ismeretek négy hasznos ágazata (hegyek, folyók, mocsarak és síkságok), amely képessé tette a Sárga Császárt, hogy négy más uralkodót leigázzon.

11. Mindegyik hadsereg előnyben részesíti a magaslatokat az alacsony fekvésű helyekkel szemben.

12. Ha törődsz az embereiddel és kemény földön táborozol, a sereged mentes lesz mindenféle betegségtől, és ez a győzelmet jelenti.

13. Amikor egy dombhoz, vagy egy lejtős partoldalhoz érkezel, foglald el a napos oldalát úgy, hogy az emelkedő jobb felé a hátad mögött legyen. Ilyen módon egyszerre teszel jót a katonáidnak és hasznosítod a terep természetes előnyeit.

14. Amikor a hegyvidéki erős esőzések következtében a folyó, amelyiken át szeretnél kelni, meg van áradva és habfoltokat hord a hátán, meg kell várnod, amíg apadni kezd.

15. Az olyan vidéket, ahol mély szakadékok között zuhatagok folynak, meredek természetes mélyedések,~zárt helyek, sűrű bozótosok, ingoványos területek, nagy talajrepedések vannak, a lehető leggyorsabban el kell hagyni és nem szabad megközelíteni.

16. Míg mi magunk távolmaradunk az ilyen helyekről, vegyük rá az ellenséget, hogy közelítsen feléjük; ha szembe nézünk az ellenséggel, legyenek ezek a helyek az ő háta mögött.

17. Ha a táborhelyed szomszédságában lenne valamilyen dombos vidék, pocsolyák sással körülvéve, üres horpadások nádassal kitöltve, vagy erdő sűrű aljnövényzettel – ezeket gondosan át kell vizsgálni és kutatni; mert ezek azok a helyek, ahol lesben álló emberek, vagy alattomos kémek rejtőzhetnek.

18. Amikor az ellenség a közelben van és csöndben marad, akkor pozíciójának természet adta előnyében bízik.

19. Amikor zajong és megpróbál összecsapást provokálni, akkor azt szeretné, ha a másik oldal nyomulna előre.

20. Ha táborhelye könnyen megközelíthető, akkor csapdát állít neked.

21. Mozgás az erdő fái közt az ellenség előre nyomulását mutatja. Sűrű füves vidéken több fűkunyhó vagy fűből hevenyészett sövények megjelenése azt jelenti, az ellenség gyanakvóvá akar tenni minket.

22. Ha madarak hirtelen felemelkednek röptükben, az a lesben álló ellenség jele. Riadt állatok jelzik, hogy egy hirtelen támadás jön.

23. Amikor magas oszlopban porfelhő emelkedik, az a harci szekerek közeledtének jele; amikor a porfelhő alacsony, de szélesen kiterjedt, az elárulja a gyalogság közeledtét. Amikor ez különféle irányokba szétágazik, akkor azt jelenti, hogy csoportokat küldtek ki tűzifát gyűjteni.
Ha kevés porfelhő mozog erre-arra, az jelzi, hogy a sereg letáborozik.

24. A halk beszéd és megnövekedett előkészületek az ellenség hamarosan bekövetkező előrenyomulásának a jele. A vad kiáltozás és az előretörés, mintha támadnának, azt jelzi, hogy vissza fog vonulni.

25. Amikor a könnyű harci szekerek jelennek meg először és a szárnyakon helyezkednek el, az annak a jele, hogy az ellenség csataalakzatot vesz fel.

26. Békeajánlatok, amelyekhez nem társulnak esküvel szentesített egyezmények, csalárd terveket jeleznek.

27. Amikor nagy a szaladgálás és a katonák végül rendezett alakzatot vesznek fel, jelzi, hogy elérkezett a kritikus pillanat.

28. Amikor egyesek előretörnek, mások meg hátrálnak, az csapda.

29. Amikor a katonák lándzsáikra támaszkodva álldogálnak, akkor szédelegnek az éhségtől.

30. Amikor azok, akiket vízért küldtek, azzal kezdik, hogy maguk is nekiesnek a víznek, akkor a hadsereg szomjazik.

31. Ha az ellenség tudatában van egy számára elérhető előnynek, de nem tesz erőfeszítéseket, hogy azt megszerezze, akkor a katonái kimerültek.

32. Ha madarak gyülekeznek egy ponton, akkor az nincsen elfoglalva.

33. Ha zavargás van a táborban, akkor a tábornok tekintélye gyenge. Ha zászlókkal és hadijelvényekkel ide-oda rohangálnak, akkor lázadás van folyamatban. Amikor a tisztek mérgesek, az azt jelenti, hogy az emberek fáradtak.

34. Amikor egy hadsereg gabonával eteti a lovait, és levágja a marháit élelemnek, és amikor nem teszik főzőedényeiket a tábortüzek fölé, nem mutatják jelét, hogy visszavonulnának sátraikba – ebből tudhatod, hogy elszánták magukat a mindhalálig való küzdelemre.

35. A kis csoportokban suttogva vagy halkan beszélő emberek látványa a tisztek és a legénység közötti rossz viszonyra utal.

36. A túlságosan gyakori jutalmak azt jelentik, hogy az ellenség tartalékai már kimerülőben vannak; a túl sok büntetés a nyilvánvaló szorongatottság állapotáról árulkodik.

37. Ha valaki elbizakodottan, hangoskodva támad, de azután megretten az ellenség létszámától, azaz értelmi képesség legmagasabb fokú hiányáról tesz tanúbizonyságot.

38. Amikor követeket küldenek hízelgő szavakkal a szájukban, az annak a jele, hogy az ellenség fegyverszünetet szeretne.

39. Ha az ellenség csapatai dühösen felvonulnak a mieinkkel szemben, és így maradnak szemben állva velünk, anélkül, hogy támadnának, vagy ismét elvonulnának – az ilyen helyzetben nagy éberségre és körültekintésre van szükség.

40. Ha csapataink létszáma nem nagyobb, mint az ellenségé, az bőségesen elegendő; ez mindössze azt jelenti, hogy direkt támadás nem hajtható végre. Amit ilyen helyzetben tehetünk, azaz, hogy egyszerűen koncentráljuk minden rendelkezésre álló erőnket, szigorú megfigyelés alatt tartjuk az ellenséget és erősítést szerzünk.

41. Aki nem gondolkozik előre, hanem lebecsüli az ellenfeleit, azt biztos, hogy elfogják.

42. Ha a katonákat megbünteted, mielőtt elfogadtak volna, nem fognak odaadónak bizonyulni; és, ha nem odaadóak, akkor gyakorlatilag használhatatlanok. Ha a jogos büntetéseket nem hajtatod végre, amikor a katonák már elfogadtak téged, akkor még mindig használhatatlanok lesznek.

43. Ezért a katonákat először is emberségesen kell kezelni, de ellenőrzésüket a vasfegyelem eszközével kell megvalósítani. Ez biztos út a győzelemhez.


44. Ha a katonák kiképzése közben a parancsok végrehajtását rendszeresen megköveteljük, a hadsereg fegyelmezett lesz; ha nem, akkor fegyelmezetlen.

45. Ha a tábornok katonái iránt bizalmat mutat, de mindig megköveteli, az engedelmességet, a nyereség kölcsönös lesz.