Menü

Sunce: A háború művészete VI.


VI. ERŐS ÉS GYENGE PONTOK

1. Szun Ce azt mondta: Akárki is az első a hadszíntéren, és várja az ellenség megérkezését, az friss lesz a harcra; ha valaki második a hadszíntéren, és sietnie kell a csatába, az ki merülten fog megérkezni.

2. Ezért az okos harcos rákényszeríti akaratát az ellenségre, de nem engedi meg, hogy bár miben az ellenség akarata legyen rákényszerítve.

3. Fenntartva magának az előnyt elérheti, hogy az ellenség a saját akaratából közelítsen; vagy csapást mérve lehetetlenné teheti, hogy az ellenség a közelébe férkőzhessen.

4. Ha az ellenség pihen, meg tudja zavarni őt; ha jól el van látva élelemmel, kiéheztetheti őt; ha nyugodtan letáborozott, akkor mozgásra kényszerítheti.

5. Jelenj meg olyan pontokon, amelyeket az ellenségnek sietve meg kell védenie; menetelj gyorsan olyan helyekre, ahol nem számítanak megjelenésedre.

6. A hadsereg félelem nélkül nagy távolságokat tehet meg, ha olyan vidéken vonul, ahol nincsen jelen az ellenség.

7. Akkor lehetsz biztos a támadásaid sikerében, ha csak olyan helyeket támadsz meg, amelyeket nem védenek. Akkor bízhatsz a védelmed biztonságában, ha csak olyan pozíciókat tartasz, amelyeket nem lehet megtámadni.

8. Ezért az a tábornok jártas a támadásban, akinek az ellenfele nem tudja, hogy mit kell védenie ellene; és az jártas a védelemben, akinek az ellenfele nem tudja, hogy mit támadjon meg.

9. Ó, isteni művészete a félrevezetésnek és a titokzatosságnak!ˇ Általad tanulunk meg láthatatlannak lenni, általad vagyunk hallhatatlanok, és innen van, hogy az ellenség sorsát a kezünkben tudjuk tartani.

10. Előrenyomulhatsz és tökéletesen ellenállhatatlan lehetsz, ha az ellenség gyenge pontjaira törsz; visszavonulhatsz és az üldözés elől biztonságban lehetsz, ha a mozdulataid gyorsabbak, mint az ellenségéi.

11. Ha harcolni akarunk, az ellenséget kényszeríteni lehet az összecsapásra még akkor is, ha magas part, vagy mély árok védelmében foglalt állást. Csak annyit kell tennünk, hogy megtámadunk valami más helyet, amelyet kénytelen lesz megvédeni.

12. Ha nem kívánunk harcolni, megakadályozhatjuk az ellenséget abban, hogy összecsapjon velünk, még akkor is, ha táborhelyünket éppen csak egy földre rajzolt vonal határolja. Csak annyit kell tennünk, hogy valami váratlant, kiszámíthatatlant vetünk az útjába.

13. Ha felfedezzük az ellenség állásait és magunk láthatatlanok maradunk, akkor erőinket összevontan tarthatjuk, míg az ellenség erőinek megosztva kell lenniük.

14. Mi egyetlen, egyesített seregtestet alkothatunk, miközben az ellenségnek töredékekre kell felosztódnia. Ezért azután egy egész áll majd szemben a másik egész különálló részeivel, ami azt jelenti, hogy mi sokan leszünk az ellenség kevesével szemben.

15. És ha ilyen módon meg tudunk támadni egy gyengébb erőt egy magasabb rendüvel, az ellenfeleink igen nehéz helyzetbe kerülnek.

16. Azt a helyet, ahol harcolni akarunk, nem szabad ismertté tenni, mert így az ellenségnek több különböző ponton fel kell készülnie egy lehetséges támadás ellen; és miután ilyen módon az erői sok irányban megoszlanak, a létszám, amivel szembe kell nézniük, bár mely adott pontnál viszonylag kicsi lesz.

17. Mert ha az ellenség megerősíti az elővédet, akkor gyengíteni fogja az utóvédet; ha megerősíti az utóvédet, akkor gyengíteni fog ja az elővédet; ha megerősíti a jobb oldalát, akkor gyengíteni fogja a balt; ha megerősíti a balt, akkor gyengíteni fogja a jobbat. Ha min denhová küld erősítést, akkor mindenütt gyenge lesz.

18. Számszerű gyengeség a lehetséges támadások elleni felkészülésből adódik; számszerű fölény pedig abból, hogy kényszerítjük ellenségünket, tegye meg ellenünk ezeket az előkészületeket.

19. Ismerve a következő ütközet helyét és idejét, nagy távolságokból koncentrálhatjuk erőinket a harchoz.

20. Ha azonban sem a hely, sem az idő nem ismert, akkor a bal szárny képtelen lesz meg segíteni a jobbat, a jobb ugyanolyan tehetetlen lesz a bal megsegítésében, az elővéd nem tud segítséget nyújtani az utóvédnek. És mennyire inkább így van, ha a hadsereg legtávolabbi részei kb. 50 km

21. Bár az én feltételezéseim szerint Jüe (állam Sz. C. korában) katonái számban meghaladják a mieinket, ez nem fog nekik előnyükre lenni a győzelem kérdésében. Azt mondom tehát, hogy a győzelem elérhető.

22. Bár az ellenség erősebb lehet számszerűen, megakadályozhatjuk, hogy harcoljon. Úgy intézd, hogy kiismerjed terveit és azok sikerének valószínűségét.

23. Provokáld cselekvésre és ismerd meg aktvitásának, vagy inaktivitásának jellemzőit.

24. Gondosan hasonlítsd össze a veled szemben álló hadsereget a sajátoddal, hogy meg tudhasd, hol van erőben bővelkedés és hol van annak hiánya.

25. A taktikai felállásnál a legtöbb, amit elérhetsz, az az, hogy titokban tartod; tartsd titokban állásaidat, és biztonságban leszel a legagyafúrtabb kémek vizslatásától, valamint a legbölcsebb elmék machinációitól.

26. Amit a tömeg képtelen felfogni, az az, hogy miként lehet a győzelmet számukra megteremteni az ellenség saját taktikája által.

27. Minden ember láthatja azt a taktikát, amivel csatát nyerek, de amit senki sem lát, az az a stratégia, amelyből a győzelem származik.

28. Ne ismételd meg azt a taktikát, ami már egy győzelmet hozott számodra, hanem inkább igazítsd a módszeredet a körülmények végtelen változataihoz.

29. A katonai taktika a vízhez hasonlatos, mert a víz természeténél fogva elfut a magas helyekről és lefelé igyekszik.

30. Hasonlóképpen a háborúban el kell kerülni azt, ami erős és le kell csapni arra, ami gyönge.

31. A víz az útvonalát annak a talajnak a természete szerint alakítja ki, amelyen folyik; a katona a győzelmét azzal az ellenséggel kapcsolatban dolgozza ki, aki vele szemben áll.

32. Éppen ezért, mint ahogy a víz sem ölt állandó alakot, a hadviselésben sincsenek állandó körülmények.

33. Az, aki a taktikáját módosítani tudja az ellenfelével kapcsolatban; és ezáltal sikerül győznie, istenadta tehetségű vezérnek nevez hető.

34. Az öt elem (víz, tűz, fa, fém, föld) nem mindig egyenlő mértékben hatnak; a négy évszak sorban egymást követi. Vannak rövid és hosszú napok; a holdnak vannak növekvő és fogyó periódusai. Távolságra vannak egymástól és még a legközelebbieket is kilométerek választják el.