Menü

Posts Tagged ősmagőr

Az új magyar himnusz, by Horváth Ádám

Az új Magyar Himnusz. Horváth Ádám
Meggyőződésem, hogy minimum új himnuszra van szüksége az Ősi Magyar nemzetünknek. Én ezt gondolnám szövegnek, dallamnak ritmusnak. Persze csak itthon dobtam össze telefonnal, sokkal többet is ki lehet hozni mind a szövegből mind a dalból. Nem gondolom, hogy mindenkinek tetszeni, fog. De az az egy biztos, hogyha ezt játszanák le foci meccsek előtt, a mostani nyomorúságos hangulatot erőltető himnuszunk helyett, már jobban teljesíteni minden válogatottunk. :) Szóval szerettem volna valami pozitívat létrehozni, és ami már amúgy is benne van a nyelvünkben, ami a világ talán egyik legősibb nyelve:

Az új Magyar himnusz.

 

Még VÁRom az éjJEL végét
Még várOM a HAJnal fényét.
KutATOM már az ősi vilÁGot
Mit a lelkem hangja kiáltOTT

Hol a szó az a magnak a FŐLdje
Hol a tant a mag ŐRzi örökre
Ott meg ŐRzöm a szívem mélyÉN
Oszt meg látOM a lelkem fényét

Ha meg ÉRtem a nyelvem népét
Ma meg ÉRzem az őseim lényét
Kik a szóban a szélben is élnek
Nagy MagyarOK csak így beszÉLNEK

Már nem FÉLek EGÉSZnek lenni
becsÜLETemmel sok jót meg tenni
Meg fogom a gyeplőt a kanTÁRT
Az ÉLetem szőrin ülöm már

Már látOM az éjJEL végét
Még VÁRom a HAJnal fényét.
KÚTatom még az ősi világot
Mit a lelkem hangja kiáltOTT

Hol a GONDolat gondOMat oldja
Hol a szerELEM a SZERetet hOLDja
Ha meg ÉRzem most a beszédem
Ma Meg értem, amit beszÉLEK

Ha a SZERvezet jól vezet engem
A FÉLelem nem lesz bennem
Így a FÉLből is nagy EGÉSZség lesz
Ez teljesÉG a vitézséghez

Meg vívom a nagy örök harcOM
Meg MERítem a JELenben ARCom
Hogy az igazság tisztÁRA mossa
Hogy a sorsOM ne másra ossza

Már látOM az éjJEL végét
Már látOM a HAJnal fényét.
KutATOM még az ősi vilÁGot
Mit a lelkem hangja KIÁLLTott

Mer az ŐSten TENni meg ADni
Hunokat most szívbe fogADni
Hol a hŐSök a csatÁRA készek
Ott zubog a MagyarOK vére

Meg ŐRzik a szerETET nyelvét
Meg ÉRzik a szerELEM ízét
Most már ezer év is elt-elt
Most már a Magyar nép felKEL

Le dobja MAGáról a gúnyát
Nem veszi fel másOK gúnyát
A Huna nemzet a MAGot ÖRzi
A mag a HÉJÁból ki fog TÖRni

Most TELJesen vége az éjnek
Már itt van a HAJnali ÉNek
Már látOM az ősi világOTT
Nem a szemmel, a szívvel látOK.

Használjátok egészséggel testvéreim!
Aki tud, meg írjon jobbat.. :)

Ha tetszik, oszd meg, had jusson el minél több emberhez.

Én így énekelem el:

, , , , , , , , , , , ,

Képzeld el, ahogy szert teszel Isteni képességekre, és megtanulod irányítani az elemeket.

Kicsit megcsúszott ez a harmadik rész, amiért elnézést kérek azoktól, akik jelezték, hogy érdekli őket tovább is a NYELV-ÉSZ-kedésem. De hát mindent a maga idejében, na meg olyan dolgokba kellett fektetnem az energiáimat, amikkel könnyebbé és jobbá tudom tenni a világ és a benne élő emberek sorsát. Ahogy az már csak lenni szokott, már most az elején felhívnám a kedves figyelmeteket, hogy aki helyesírás és “modern” nyelevtan mániás, az semmi képpen ne olvasson tovább, mert meg fog őrülni attól, ahogy felfedem Nyelvünk ősi titkait, melyet a nagy nyelvújítóknak köszönhetően ma már nem tanítanak az iskolákban…

Ha pedig még nem tetted volna, érdemes elolvasnod az ŐS-MAG-ŐR bejegyzések Első bevezető részét, és Második véresebb, de népünk harcias beállítottságának a beszédben jelen lévő dolgaira rávilágítós értekezését is.

Képzeld el, ahogy szert teszel Isteni képességekre, és megtanulod irányítani az elemeket.

Az elemekről lesz ma szó  leginkább és arról, hogy ezeket az elemeket hogyan tudjuk használni, na meg még jó pár minden mást. Innentől kicsit Ősmagyarosabban, azaz ŐS-MAG-ŐR nyelven írnék. Semmiképpen ne gyorsan átfusd, hanem nyugodtan olvasd fel hangosan, és tagoltan úgy, ahogy el van választva itt-meg ott egy-egy szó…

Szó volt már az előző két részben a SZER-ELEM-ről, SZER-ETET ről, EGÉSZ-ség és FÉL-ELEM-ről, vagyis sikerült megértenünk, hogy ha ezek a különböző ELEM-ek megfelelő mennyiségben meg vannak az életünkben, akkor megélhetjük a TELJES-ÉG-et, vagyis teljességet, vagyis EGÉSZ-ségesek lehetünk.

SZER-ELEM: Ha rendesen van a SZER-ELEMből az életünkben, mert elég sok SZER-ETET-et kapunk és adunk, valamint a SZER-VEZET-ünkEGÉSZ-séges, mert hallgatunk a SZER-VEZETésére, vagyis a SZER-VEZET-re, ami mondjuk lehet ebben az esetben egy ŐS-MAG-ŐR ősi REND-SZER, ahol bölcs és sokat tapasztalt, vezetők vannak. Vagyis olyan TAPASZT-altemeberek, akikre sok minden TAPADT már az életben és tudnak nekünk is segíteni ha szükségünk van rá.

De ha valami elromlik, akkor azt ugyan így meg kell tudnunk SZER-ÉL-ni (szerelni), és ha SZER-ETET-nénk (szeretnénk) jó kapcsolatot MÁS-OK- kal, akkor nem baj, ha van bennünk egy kis SZER-ÉN-ség (szerénység) is, mert a NAGY KÉP-ű embereket, akik túl sokat KÉP-zelnek magukról, nem SZER-ETETIK sehol sem. (de erre a NAGY-KÉP-ességre visszatérünk később.

Ez a SZER, ez egy olyan dolog ami összeköt és alkot dolgokat, hiszen ha figyelmetlenek (FIGY-ELEM) vagyunk, akkor SZER-TELEN-nek mondanak, ha pedig nincs rendszer és összetartó dolog az életünkben, vagy bármi másban, akkor SZER-VEZETLEN-nek mondjuk a DOLOG-OK-at. Ha pedig SZŰK-SÉG-ünk van VALAmire, akkor azt MEG-SZER-ezzük.

ÖL-ELEM: Ez egy érdekes elem, hiszen az ÖL a halál,vagyis a halál előidézésére is használatos kifejezés, de ugyan akkor a nő ÖL-e és az ÖL-elésaz amiből tulajdon KÉP-pen megszülethetünk. Természetesen ez akkor a leg harmonikusabb, ha SZER-ELEM is van a dologba.

És itt jön a KÉP-be a REJT- ELEM ami férfi és nő között játszódik, vagyis maga a SZER-ELEM legnagyobb REJT-ELEM-e, hogy mi is az amitől működni tud egy KAPOCS-lat (kapcsolat). Mert bár igaz, hogy a férfi és a nő is egyen rangú partnerek az ŐS-MAG-ŐR  nyelv szerint is, hiszen az férfinak a FELE-sége, tehát a másik fele a NŐ.

Persze itt muszáj megemlítenem, hogy a fiú a legtöbb esetben csak akkor KÉP-es legyőzni a FÉL-ELEM-jét attól, hogy mi lesz vele az életben, hogyan fogja fenntartani az életét, tovább vinni a MAGját, ha megtalálja a FELE-ségét, vagyis a NŐ-t. Mert akkor fog NŐ-ni, vagyis FEL-NŐ-ni, fiúból Férfivá válni.

Amikor pedig meg lelte asszonyát, akkor már csak mind a kettejüknek SZER-etni kell EGY-MÁS-t. Vagyis EGGYÉ kell válniuk még akkor is, ha MÁS-OK. Emígyen vállnak EGY-MÁS-évá. Ezt egy SZER-ELEMES SZER-TARTÁS-sal, a SZER-ÉTKEZÉS-sel teszik meg, ahol mind a ketten megetetik egymást EGY-MÁS SZER-VEZET-ével.

Ha pedig boldogan, EGÉSZ-ségesen akarnak élni, akkor mind a ketten tudják, hogy csak akkor lesz kapcsolatuk FEL-HŐtlen (Ez is egy egész régi ős magőr kifejezés a felhőtlen kapcsolatról, hiszen ha nincs hő, vita, parázs, ellentét, akkor nincs felhő sem.) ha értik azt, hogy a FÉRJ a FÉRJ, a NŐ pedig a FÉRJ FELEsége. Tehát a férfi férfi, a nő pedig nő akar és tud lenni a KAPOCS-latban. Ez pedig azon alapszik, ahogy a természet megTEREM-TETT bennünket, mert a férfi AD a kapcsolatba, és a NŐ is AD a KAPOCS-latba, de a nő nem úgy AD mint ahogyan a férfi, mert a NŐ akkor lesz NŐ, ha ő meg BE-FOG-AD. Hiszen combjával, karjával körbe ÖL-ÉLI (öleli) és EL-FOG-AD-ja azt amit kap. Ebből tud ő is NŐ-ni, meg ebből lesz a gyermek áldás, ami szintén a NŐ ÖL-éből születik. A NŐ az aki ha emígyen CSEL-ekszik, akkor SZÜL-ETETI a TÁRS-AD-DAL-mat.

ÖL-ÉL vagyis ölel, vagyis az csak egy betű a különbség, ami akkor a legérdekesebb, ha a MEG-ÖL szót nézzük, hiszen ha mögé tesszük az ÉL szót, máris MEG-ÖL-ÉL, megölel lesz belőle.

TŰR-ELEM: Ez egy olyan ELEM amire Férfinak, NŐ-nek egyaránt SZŰK-sége van, vagyis kell nekik, különben nem lesz kapcsolatuk FEL-HŐ-tlen. El kell TŰR-niük egymást, és egymás gyengeségeit, hogy EGY-MÁS-t TÁM-UGATVA támogatva ÉR-ŐS-ibbé, vagyis erősebbé válljanak. Na meg persze az élet más területein is nagy szükség van erre az elemre.

KÉNY-ELEM: Ez megint csak egy fontos elem, kinek-kinek a MAGa módján, hiszen bizonyos mennyiségű KÉNY-ELEM-re szinte az élet minden TERÜL-ETET-én szükség van.

Él-ELEM: Ezt gondOLDom nem kell ecsetelni, hogy miért van szükségünk rá, ez igényel talán a legkevesebb magyarázatot, hiszen az élelem a legfontosabb, hogy életben maradjunk.

KÉPZ-ELEM: KÉPEZ-ELEM Képez-ÉLET. Talán az egyik legfontosabb ŐS-MAG-ŐR szó. JEL-entése MAG-ában FOG-lalja mindazt a TUD-ÁS-t amire egy emberi lénynek csak SZŰK-sége lehet az életben. Mert MAG ŐR NYELV-en ez mindennek a LÉNY-EGE, vagyis Lényünk LEG MAGossabb  (magasabb) titka, vagyis REJT-ELEM-je.

Hiszen el kell tudnunk KÉP-zelni, vagyis KÉP-ekben látnunk kell az elménkben (ELEMe), hogy KÉP-esek vagyunk valamit megtenni, mert ha számunkra EL-KÉP-zelhetetlen, hogy meg tudunk TEN-ni valamit, akkor azt GOND-OLD-HAT-juk, hogy MÁS-OK számára is KÉP-TELEN-ség. Pedig csak mi MAG-unk nem tudjuk EL-KÉP-zelni, és ezáltal MEG-TEREMT-ENNI magunkban a KÉP-ESS-ÉG-et. Hiszen az égből, a LÉNY-EGÉ-ből jön ez a TUD-ÁS. Le esik hozzánk, ha KÉP-ESS-ek vagyunk venni a JEL-et. Ez a JELEN-LÉT. Vagyis vennünk kell a JEL-et, hogy ki alakulhassanak bennünk azok a KÉP-ESS-ÉG-ek amiket szeretnénk.

Tehát ha ha valamiről úgy érezzük, hogy KÉP-TELEN-ek vagyunk arra, hogy azt meg tEGYÜK, akkor először meg kell próbálnunk el KÉP-zelni. Ha el tudjuk KÉP-zelni, hogy megcsinálunk valamit amit addig nem tudtunk, akkor már meg is tettük az első lépést a KÉPES-ÉG  KI-FEJ-LŐ-désének az útján.

De ugyan így fontos, hogy legyen ön KÉP-ünk is, mert ha nem tudjuk, hogy kik vagyunk, vagyis nem tudom, hogy KI VAGY-OK? Akkor nem tudom, hogy mi az OK, amiért VAGY-OK. Ha pedig nem tudom, hogy mi OK-ból VAGY-OK, akkor nem tudom az ÉL-ETTEM SZER-VEZET-ni (az életem szervezni). Ilyenkor pedig könnyen érezhetem magam KÉP-TELEN-nek a boldogságra. Pedig csak el kéne KÉP-zelni, hogy mit SZER-etnék, és máris lenne KÉPES-ÉGEM, hogy VALÓ-sággá válljanak az álmaim.

ÉRT-ELEM: Egy egyszerű SZÓ-TŐ-ből származik, és ŐS-MAG-ŐR nyelven véleményem szerint ez ÉR-ELEM volt. Hiszen az ÉR az ami behálózza testünket és a létezés ELEMeivel látja el sejtjeinket, és ha valami értékes, akkor arról is azt GOND-OLD-juk, hogy ÉR valamit. Az ÉR-TÉK-ESS dolgokat kell GYŰJT-ENNÜNK, vagyis magunkévá tenni, különben ÉR-téktelenek leszünk mi us, és a TUD-ÁSUNK is.
Ha mindezt KÉP-ESEK vagyunk vagyunk ÉR-TENNI, akkor ÉRT-ELEMesek vagyunk, ha nem, akkor ÉRT-ELEMtelenek, vagyis értelmesek, és értelmetlenek.

De ugyan ilyen fontos, hogy meg Érezzük a dolgokat, mert ha nem tudjuk Érezni a VIL-ÁG-OTT körülöttünk, és az ÉREZ-ELEMeinket, akkor megint nem tufjuk majd EGÉSZ-ségesen élni az életünket.
Mit csinál? ÉR-EZ. Vagyis a világmindenséget átható energiákkal való össze kapcsolódást képesek vagyunk mindannyian ÉR-EZ-NI. Persze csak ha akarjuk. Ha nem, akkor mindez amit írtam csupán Zagyvaság, ÉRT-ELEMtelen.

De az ŐS-TEN lássa SZÓim mögött a jó SZÁN-dék-OTT, hogy mindezt ahogy ŐS-TEN meg TETTe, ugyan így mi nekünk is a jó dolgokat kel meg TENNI. Hiszen bármit is TEN-NI, csak úgy TUD-unk, hogy el KÉP-zeljük, hogy meg JEL-ÉN-jen bennünk a KÉPES-ÉG. Vagy is az ŐS-TEN-NI akarat.

Ha tetszett, és olvasnád tovább is a következő értekezést, ahol az ŐS MAG-ŐR tőszavak REJT-ELEM-jeivel fogunk foglalkozni, tolj egy Like-ot és egy megosztást. Ha a szokásos 100 Összegyűlik, jön a következő rész. Addig is itt vannak az előző részek:

ŐS-MAG-ŐR  

Első RÉSZ

Második RÉSZ

, , , ,

Az ŐsMagyar nyelv egy ExSzerzetes tollából! Te érted amit BeszÉLSZ?

(Ezt a bejegyzést egyáltalán nem ajánlom azoknak akik szerint létezik a helyesírás, úgy ahogy azt ők megtanulták az iskolában, vagy akik úgy gondolnak a Magyar Nyelvtanra, hogy ők 5-ösök voltak belőle és mindenki hülye, meg paraszt, aki máshogy tudja, mert tájszólással beszél. Ha szereted a jelenlegi helyesírást és történelmet, akkor figyelmeztetlek, hogy ez a bejegyzés valószínűleg fel fog zaklatni.) 😉 Valamint fontosnak tartom leszögezni, hogy a harciszerzi.hu továbbra sem tartozik egy politikai párthoz, és valláshoz sem, amit itt olvasol, azok a szerző gondolatai, mindenféle valahova tartozástól függetlenül.

Ősmagyar nyelv felfedezése egy ex szerzetes tollából:

Körülbelül 2 évvel ezelőtt kezdtem el tudatosan arról gondolkodni, hogy miket is beszélek. Akkor amikor olvastam már nem tudom kinek a tanulmányát arról, hogy mik is a Globalizáció, vagyis a világot egy hatalom alá vetni kívánó rendszer eszközei. Persze sokan cáfolják a Globalizációt, sokan meg mindenben ezt látják, de ez az írás most nem erről fog szólni.

Ez a tanulmány mindamellett, hogy bemutatta történelmi tényekre hivatkozva, hogy miként veszítette el a föld összes országa a saját Nemzeti kincstárát, és jutott az valaki másoknak a tulajdonába, ami szerintem egyértelmű bizonyíték a Globalizációra, beszélt a nemzeti öntudat megtöréséről, mint második hullámról. Vagyis a tanulmány úgy mutatta be a Globalizációt, mely először egy gazdasági függést okoz, és ha megnézzük, ugye most éppen Orosz gázzal fűtjük a lakás, és ha spanyolból nem hoznának, meg mindenhonnan ennivalót akkor nem is lenne talán semmi a boltokban.

Pedig ugye nálunk a krumpli még a játszótéren is megnőne, ahogy egy barátom fogalmazta meg, most mégis, majdnem a tavalyi krumpedli áraknak a 5-szöröséért vehetünk efféle zöldséget, ami egyébként az összes nemzeti ételünknek egy nagyon fontos összetevőlye. (Tavaly 60Ft volt kb egy kiló krumpli, ma 260Ft…)

Szóval ez a tanulmány azt ecsetelte, hogy először gazdasági függést hoznak létre, a Kamatos kamat rendszerrel, hogy mindenki a modern rabszolgatartás adósa legyen, hiszen ha nem kell törlesztenie a részleteket, akkor akár azt is dolgozhatja amit szeretne, sőt azon is gondolkodhatna, hogy miként javítson a világ és embertársai sorsán. de így, hogy törlesztenie kell, így azon gondolkozik inkább a társadalom azon része aki hitelt törleszt, hogy milyen munkát vállaljon el, és nehogy kirúgják a melóból, mert akkor nem tudja törleszteni a részleteket. Tehát ez a gazdasági rendszer nem az ön megvalósítást szolgálja, hiszen önmegvalósítani csak olyan emberek képesek, akiknek van idejük és érkezésük önmagukon gondolkodni. (Gond-old-kodni)

De ezt a gondolatot nem fűzném most tovább, hiszen mindenki tudja már, hogy az élet célja az, hogy boldogok legyünk, de a boldogságot csak úgy érhetjük el, ha azt tesszük, amire az Isten, vagyis inkább a mai bejegyzés apropójából ŐsTen megteremtette. (Meg-Terem-Tette)

Az első lépés után, vagyis inkább ezzel párhuzamosan a tanulmány azt ecsetelte, hogy a nemzetnek, népnek, országnak a nyelvét és a történelmi emlékeit kell tönkre tenni, megváltoztatni. Erre persze láthatunk is példát, hiszen a legbelül érezhető, bár kissé felkevert, de mégis csak legbensőnkben zubogó Ősi Magyar vér nem képes elviselni. Na persze csak akkor, ha valóban kutatjuk őseink titkát, és nem akadunk el a borászatnál és a pálinka főzésnél, amit bárkivel bármiben lefogadnék, hogy nem Álmos vezér a többi nagy Magyarral hozott be a Kárpát Medencébe ló háton, hiszen mi ettől sokkal tisztább és ősi nemzet vagyunk.

Mert a nyelvünket ugyan megpróbálták megkurtítani, lebutítani, megnyesni, és másképp szabdalni, mint ahogyan az van, de szerencsére olyan ősi gyökereken nyugszik a szavunk járása, hogy egyszerűen nem lehet, képtelenség (Kép-Telen) ki írtani belőle azt a rettenetesen mély és spirituális mondanivalót, amit még így is hordoz.

Zenei aláfestés a bejegyzéshez. Köszönet érte!

A Legnagyobb Magyar? (És itt átváltanék ősmagyar tagolásba)

Az iskolá-ban (Ős-akol-ban) úgy TAN-ítják, hogy mekkora nagy szükség (Szűk-ség) volt arra, hogy meg legyen ÚJ-ítva Nyelv-ünk. Hoztak be új szókat, meg TANítottak új szó-tagolást. Így lett mai témánkból a Szeretetből és az egészségből, ami egy nemzet-társadalom (Nemzett, TÁRS-AD-DAL-OM az utolsó kötőjelet csak alig merem kitenni. Szóval a társainknak adunk egy dalt együtt, az a társadalom.) működésének az alap pillérei legyenek, valami más. Hiszen így szó-tag-ol-juk ezeket, hogy

Sze-re-tet,

ahelyett, ahogyan az valóban van:

Szer-Etet,

E-gész-ség de az meg valójában: Egész-Ség

Az előbbiből láthatjuk (Lát-Hat), hogy itt két szó-tag-ról van szó, a szer-ről, és az etet-ről. Ha pedig tovább merünk gonolkodni (Gond-old-kodni) akkor felismerhetjük (Fel-Ős-Mer-Hat), hogy a Szer az egy elem, hiszen mondjuk is, amikor a kiegyensúlyozott (Egyen-Súly, vagyis enned kell.)  párkapcsolatot (Pár-Kapcsol-at) keressük, hiszen erre használjuk a szerelem (Szer-Elem) szót, amit a nyelvújítás óta, sze-re-lem ként tagolunk, nehogy el kezdjen akármelyik kis hazánk fia túl korán gondolkodni (Gond-Old-Kodni) arról, hogy a Szer, az egy Elem (SzerElem) és hogy a Szer az Etet (SzerEtet) is, és nehogy rá jöjjön arra, hogy Igazából (IGAZ-ából) akkor Lesz Ő Egész-Séges, vagyis akkor fogja (Fogja, vagyis megfogja és nála lesz) megélni a teljességet, ha egészséges (Egész-Ség) félelem van csak benne (Fél-Elem). De ez a FélElem az ami most a leginkább át-járja népünket, mert nem is tudjuk miket beszélünk (Besz-ÉLÜNK), hiszen nem nézünk jobban a szavak mélyére, és nem kutassuk (Kút-Ás) azt, hogy mennyi rejtett (Rejt-Tett) kincs lapul szavainkban. Ez egy ősmagyar (Ős-Mag-Őr) nyelv kutatás (Kutat-ÁS, vagyis mélyre hatol a dologban)

Nyelvünk ősisége (Ősi-Ege) magában (Mag-ában) hordozza (Hord-Hozza) azokat az elemeket, amik segítenének (Segít-Tenni) minket abban, hogy le győzzük (LeGyőzni) a Félelmeinket (Fél-Elem-einket)

Szer-Elem, Öl-Elem, Rejt-elem, Tűr-elem, Kény-Elem Fél-Elem, ÉL-ELEM stb. (Hozzászólni ér, ha valakinek még eszébe jut valami Fejt-Elem)

Tehát, ha ezen elemek összessége egyen-súlyban van bennünk, akkor Egész-Ségesek tudunk maradni, vagyis velünk lesz az Egész-ség, és meg tapasztalhatjuk a Teljességet. (TELJES-ÉG)

E-Zen GonOldAdok egy dombon ülve FogódtakFel bennem, Ami-Kor egy Fel-Hőt Néz-Vén azon GondOldKodtam, hogy hány ezer éve BeszÉLJÜK ezt a nyelvet és mondjuk a FelHőt Fel-Hőnek, amikor nekem az ŐsAkolban (iskolában) azt TANították, hogy arra valami TUDős jött rá, hogy a víz fel-meleg-szik és fel-száll az égbe.

Ebben a Korban vagyis Ekkor döbbentem rá, hogy jobban át kéne GondOldnom miket is BeszÉLEK. Hiszen a Magyar igazából a Történelem (TÖRTÉNT-ELEM) ősi feljegyzései szerint MAGor volt eredetileg, de ma már tudom, hogy az nem Magor, hanem MAG-ŐR, mert nyelvünk magában hordozza azt az ősi Magot, amitől mi nem Magyarok, hanem Mag-Őrök vagyunk, amennyiben az Gond-Old-kodási képességeinket, nem alkoholba (Akol-Hol? Mert úgy haza vág, hogy csak az akolt tudod keresni.), vagy más kábító szerekbe folytjuk, hanem abba, hogy felvegyük a Kapcsolatot Istennel (ŐS-TEN)

Mert az Isten, ŐS-TEN az aki elLÁT bennünket TENni akarással és TETTvággyal (TETT-ELEM) amiből MAG-SZÜL-ETET-HAT-NAK (megszülethetnek) azok a dolgok, amik MEG-OLD-ÁS-t (Igen ásás, mert e megoldást azt mindig kemény munka előzi meg általában, ami egy lovon ülő embernek, aki a mezőkön vágtat a pacijával, az ásás) jelenthetnek.

De ha nem GondOldKodunk el ezeken a DOLOG-OK-on, akkor az ŐR-DÖG fogja a GondOLDATainkat uralni, és elveszítjük a KÉPesÉGet, hogy az ÖN-TUD-AD-ŐS-ÜL-ÁS, vagyis az öntudatosulás meg törtÉNjen Bennünk. Vagyis meg törje az énünket a történés, és TÖRT-ÉN-ELEM legyen belőle. Amiből meg ugye TAN-ÜL-HAT-unk. Mert ugye abból TAN-ÜL az ember a leginkább, ami vele történik, és az a legemlékezetesebb, ahol MAG-TÖRÜNK. (Csakmert általában be kell seggelnünk a dolgokat, vagyis le kell ÜLnünk ahhoz, hogy FEL-FOG-juk a TAN-okat.)

(És persze ez a rothadó Microsoft Word írás közben sem könnyíti (Könny-ít, vagyis sírd ki magad nyugodtan és jobb lesz) meg a dolgom, hiszen alapból rossz a helyes-írásom, de csak mert az ősök (Ős-Ok) nyelvén Gond-Old-Kodom és mindent alá húz pirossal, vagy zölddel, de mindenképpen úgy, hogy vizuálisan rettenetesen zavarjon. )

Ezek a DOLOG-OK amiket le ÍR-TAN, vagyis leírtam, mert ugye Írt szeretnék találni boldogtalan TÁRS-AD-DAL-munk sebére, teljesen NYÍL-ván valók azok számára, akik nem Hagyják, hogy eltakarják a szemüket a kocsmákkal, vagy a tévével, hanem azon a MAG-ON agyalnak amit anyáinktól és apánktól kaptunk úgy, hogy ők nem is TUD-AD-osak róla.

Ha kicsit mélyebbre ásunk nyelvünkben, akkor meg NYÍL-vánul-HAT mindennek a LÉNY-EGE, Hiszen a LÉNY-ÉG (lényeg) az, ami csak fontos, ami előre tud vinni bennünket abban a felismerésben, hogy én vagyok az ok, vagyis VAGY-OK. Hiszen az összes keleti filozófia mind azt mondja, hogy saját tetteink kovácsa volnánk.

Visszaváltok nem ŐS-MAG-ŐR nyelvre.

Tehát nyelvünk rengeteg rejtelmet tartogat még akkor is, ha annak idején megpróbálták mindezt átváltoztatni, elfelejtetni (LE-EJT a lóról ami nem kell, FEL-EJT, amit hátrafelé eldobunk, vagyis megpróbálunk EL-FEL-EJT-TENNI.)

Rengeteg izgalmas szót találtunk még Jó barátommal B.Gáborral, aki maga Japán Nyelvtudósnak készül, és ebből kifolyólag kezdte el így tekinteni a Magyart, úgy ahogyan VALÓ-SZÍNŰ-leg én is a Sanskrit nyelv TAN-ÜL-mányozÁS-ának köszönhetem, hogy az ŐS-MAG-ŐR nyelven agyalok.

Természetesen ha érdekel a további téma és mondjuk ezt jelzed Like-val, meg megosztással, hozzászólással, akkor folytatom az eszme FUT-AD-ÁS-át, vagyis eszmefuttatást, mert ez bizony amit itt leírtam, csak a jég hegy csúcsa.

Bár csak akkor javaslom a további érdeklődést, ha nem fogsz meg ijedni attól, hogy bizony népünk harcos nemzet, ami szó szerint brutális mélységekig jelen van a nyelvben amit beszélünk, ami hatással van a gondolkodásunkra és viselkedésünkre is.

Addig is nyugodtan olvasd át még 2-szer ezt a bejegyzést (Az Ősmagyar résztől főleg), hiszen biztos vagyok benne, hogy ha csak a szavak tagolását, jelentését és bontását olvasod újra és újra, amit szerény képességeimmel igyekeztem minél érdekesebbé és látványosabbá tenni, egészen más értelemben kezded el felfogni azt a nyelvet amiről azt gondoltad eddig, hogy beszÉLED.

 100 Like és jön a folytatás. :)

2.ŐS-MAG-ŐR RÉSZ.

, , , ,

A rettegés illata…

Az eső egyre nagyobb szemekben kezdett kopogni a járdán, és a kopasz fején is. Nem állt be a fedett váróba, mert látta, hogy a villamos az egyel előbb lévő megállóban tart már. Meg amúgy is nyár volt és egy kellemes nyári zápornak jó fílingje van hazafelé menet. Ahonnét a villamos jött, ott már régebb óta eshetett, legalábbis a felhők elhelyezkedéséből erre a következtetésre jutott és hagyta, hogy a szél, ami szintén abból az irányból fújt és amely valószínűleg hajtotta ebbe az irányba a kis nyári viharfelhőket, bele-bele szabjon a ruhájába.

rettegés félelem

Az elemek efféle kakofonikus tombolása régebben libabőrössé tette, de már tudta uralni az érzést, amit a tűz, a víz és a szél együttes efféle tánca okozott. Elengedte magát, és hagyta, hogy teste hullámozhasson lágyan és észrevétlenül az errefelé vonuló vihar szélének lágy cirógatásában. Persze túl sokáig nem állt volna így, mert a jelek arra utaltak, hogy pár perc múlva, mikor a természeti jelenség epicentruma eléri ezt a megállót is és beelőzi a villamost, az már nem volna ilyen kellemes, mint a vihar jelenleg érzékelhető pereme. Mélyeket szippantott hát az utcákat egyre vadabbul tépázó, jellegzetesen kellemes illatú szélből, mely egy kezdődő mini orkán lehelete lehetett csupán.

A távolból egy halkan morajló mennydörgés is felhangzott, majd két egymás utáni pillanatra is kifehéredett az ég, és a sárga menedéket jelentő szerelvény méltóságteljesen begördült elé, szépen lelassított, majd megnyitotta ajtajait. Bent emberek, akik onnan jöttek, ahol a vihar már megmutatta magát. És ez csak egyet jelenthetett…

Ahogy fellépett a villamosra, megcsapta a jellegzetes illat, amit mások csak szagnak hívnak, hiszen ha az ember fia nem tudatos arról, hogy mit is érez, akkor kellemetlennek, vagy egyenesen bűzösnek skatulyázza azt a jelenséget, ami akkor történik, ha egy csomó ázott ember zsúfolódik össze kis helyen, és esetlegesen még van köztük egy kutya is…

Gondolatok:

Az öreg Joda mester mondja, hogy „Nem szabad félni, mert a félelem rettegést szül, a rettegés gyűlöletet, a gyűlölet pedig erőszakot, háborút”. Aztán mindenki mosolyog egyet, bólint, gyorsan megvizsgálja magát és konstatálja a tényt, hogy ő most éppen nem fél. Ezzel el is van rendezve a dolog a legtöbb esetben és a félelem le is van tudva gondoljuk legtöbben…

Csakhogy a félelem ettől egy sokkal összetettebb dolog. Harcművészettel foglalkozó emberként komolyabban van lehetőségem tanulmányozni ezt az érzést, mind magamban, mind másokban. Sőt Ninjutsu edzéseken azt szoktuk mondani, mikor valaki eljön egy kezdő edzésre, hogy  első lépésként a 3F-et kell legyőznie mindenkinek. De ez igazából nem csak egy harcművészeti tréningre vonatkozik, hanem az élet minden területére.

3F: Félelem, Fájdalom, Fáradtság

Ez a három F betűs ellenségünk van, melyek igazából egyek, mert az első, a félelem az alapjuk. Így valójában bármibe kezdünk is bele, először mindig a félelmünket kell legyőzni, a félelmet a fájdalomtól és a félelmet a fáradtságtól.

A harcművészeteknél, így a Ninjutsuban is, sokkal egyértelműbb eleinte a fájdalom fogalma, hiszen mindig a fizikai kontaktus által okozott kellemetlen élményről van szó. De aztán gyorsan szembesül az ember a belső, szellemi fájdalommal, ami a tudás hiányából, vagy egy-egy képesség alacsony szintjéből fakad. Ez a belső szellemi fájdalom nyilvánul meg az élet más területein is a „békés” társadalmakban, ahol törvényekkel próbálják meg a szellemi fájdalom okozását kiküszöbölni.

De a szellemi fájdalom nem egy kiküszöbölhető dolog, hiszen okozhatja bárki és bármi. Valami hiánya, valami elvesztése ugyan úgy, mint más emberek, élőlények ártó szándéka, gonoszkodása. Manapság például egyre inkább tért nyernek emberi kapcsolatokban az „egymás szívatása” jellegű kontaktusok, és erre épülnek a „barátságok”, emberi kapcsolatok. Ami nagyon lehangoló tud lenni. Mert az emberben az lesz benne, amit kap másoktól, és az fog megerősödni benne, amit ad másoknak. Mert a szívatás, nem születik velünk, hiszen lelki szinten mind nagyon kedvesek, aranyosak és szeretettel teliek vagyunk. De ahogy öregszünk és kapjuk valakitől az ártó szándékot, melynek a következménye belső fájdalom (és ez már nagyon korán elkezdődik, például amikor a nagyok lejönnek a játszóra és szétrúgják a kicsik homokvárát) így magunk is megtanuljuk a fájdalom okozás és ártás művészetét, amolyan védekezésképpen, amikor feltámad bennünk a félelem.

Ős Magyarul a félelem:

A Félelem pedig, ahogyan a magyar nyelv gyönyörűségessége is mutatja, két szóval szerepel az életünkben. Fél és elem. Arra utalva ezzel, hogy mikor hiányzik belőlünk a teljesség, a harmonikus látásmód, szemléletmód, vagyis a teljes elem, nem teljes, hanem csak fél, akkor érezzük a félelmet. Más szóval, amikor nem vagyunk EGÉSZ-séges-ek, akkor FÉL-elemet vagyis félelmet tapasztalunk.

Ez vonatkozhat természetesen mind a durva fizikai testünkre, mind a finom fizikai testünkre, ami a szellemünk tulajdonképpen. De a lényege tulajdonképpen ennyi, hogy a félelem mindig abból indul ki, hogy valamit nem érzünk teljesnek és ezért el kezdünk aggodalmaskodni miatta.

Düh és félelem?

A félelem pedig, ahogy a fenti idézet is mutatja, ami amúgy nem a StarWars-ban hangzik el először, hanem a sokkal-sokkal ősibb szentírások némelyikében is szerepel kissé más megfogalmazásban (Pl: BhagavadGita) sokszor dühként nyilvánul meg az életünkben.

Amikor dühösek vagyunk valakire, vagy valamire valamiért, akkor igazából az azt jelenti, hogy félünk. Csak a félelmünk egy következő fokozatba lépett át. A düh nem más, mint amikor félünk attól, hogy valami nem úgy lesz, ahogy mi akarjuk, vagy mi jónak látjuk, vagy valaki valami olyat tesz, amit mi nem érzünk, gondolunk helyesnek.

Tehát, ha szeretnénk megtudni, hogy szoktunk-e valóban félni, vagy szeretnénk megtudni, hogy mennyire vagyunk gyávák, akkor nincs más dolgunk, mint megvizsgálni a napjainkat, hogy mennyit szoktunk dühösek lenni. És itt nem csak a felszínre törő dühről beszélünk, hanem arról is, amikor csak belül elfojtjuk az érzéseinket. Mindenféle düh igazából a félelemből táplálkozik, vagyis a félelem következő szakaszából a rettegésből.

Mert a rettegés egy nagyon-nagyon kellemetlen érzés. A félelemhez képest sokunk számára elviselhetetlen, ezért szokott egyből átváltozni a következő szintre a legtöbb esetben azoknál az embereknél, akikbe szorult egy kis harciasság. Rettegni akkor szoktunk, amikor nincs kiút, vagyis amikor azt gondoljuk, hogy nincs lehetőségünk változtatni a világ menetén és úgy gondoljuk, hogy az ahogy van, vagy lesz, nekünk nem jó.

Akikbe szorult egy kis harciasság, azoknál pedig kimarad a rettegés, és egyből düh lesz belőle, hogy aztán, ha a dühünkkel sem jutunk semmire az adott szituációban, gyűlöletté érlelődjön bennünk, mely aztán képes oly mértékben mérgezni a szívünket, hogy bele is betegedhetünk, vagyis elveszíthetjük az Egészségünket, az EGÉSZ-ségünket.

Na de hogyan lehet legyőzni a félelmet és rettegést, hogy ne váljon dühvé és GYŰL-ÖLET-té?

Ezt általában csak úgy tudjuk megvalósítani, hogy szeretettel fordulunk a világ és a történései felé, vagyis elfogadóak és pozitívak próbálunk maradni, még ha az elménk igyekszik is megGYŐZni, leGYŐZni bennünket, hogy nem lesz jó nekünk.

Test-Szellem-Lélek

Intelligenciával képesek lehetünk keresni, hogy mit tudunk tanulni, hogyan tudunk fejlődni ebben a szituációban, ha eleget tanultunk a lélek eredeti természetéről, és abból indulunk ki, hogy a lélek örök, tudással és boldogsággal teli. Tudatosnak kell lennünk arról, hogy minden, ami nem ez, az csak azért van, mert valahol elbillent bennünk az EGÉSZség érzése, vagy a finom, vagy a durva fizikai testünkben, vagyis a szellemi, vagy a testi szinten.

Szeretettel kell fordulnunk minden élő és élettelen felé, és azt, hogy miért, azt most itt nem, hiszen hamarosan egy egész könyv fog megjelenni a témában. Egyszerűen csak amolyan ŐsMagyarosan érvelnék:

a szer-ETET

a gyűl-ÖLET

Ember és állat

Mikor emberként születünk meg, akkor tulajdonképpen van lehetőségünk ezt a tudást meghallgatni tőlünk bölcsebbektől, van lehetőségünk elolvasni nálunk sokkal régebbi írásokból, vagy csak megtudnunk a miénktől sokkal ősibb kultúrákból.

De egy állatnak például nincs lehetősége erre. Ezért az állatok nem tudnak felkészülni a halálra. A jó halálra. Sőt a mai világban elég sok állatnak nem is adatik meg, hogy jó halált haljon, mert vágóhidakon és mészárszékeken végzik egy hóhér kezei alatt.

Ha valaki ismeri a halálfélelem fogalmát, akkor tisztában lehet azzal, hogy talán a félelemnek ez az utolsó foka, feladata, amivel emberi életünk során meg kell birkóznunk, közvetlenül a továbblépés előtt. Ez az érzés egy teljes, harmonikus emberi élet után is komoly kihívás, főleg, ha a halál az erőszak képében közelít felénk.

Egy állat számára nincs is lehetőség felkészülni az erőszakos halálra.

Talán mindenki volt már disznóölésen, vagy más állatnak a lemészárlásánál. És ott hacsak nem a végkimerülésig legyengített egyedről volt szó, akkor az az élőlény sivított, és rettegett. Ez a rettegés pedig, úgy, ahogy mi is tapasztalni szoktuk, átjárja minden egyes porcikánkat és zsigerünket.

Úgy mondják, a macska is azért játszik az egérrel miután elkapta, hogy a kisegér jobban féljen rettegjen, mert ettől megváltozik a húsának az íze. Van mindenféle tudományos teória, hogy az adrenalin, vagy valami más szer keletkezik ilyenkor egytől egyig minden élőlény szervezetében, de ami biztos, hogyha a saját félelmünkből indulunk ki, amikor a fejünk búbjától a lábujjunkig megdermeszt bennünket ez az érzés, és ólmossá teszi a végtagjainkat, hogy mozdulni alig bírunk, akkor sejthetjük, hogy minden más lény ugyan ezt tapasztalja ennek az érzésnek a hatására.

Amikor pedig a félelem és a rettegés ily módon elönti testünket, vagy szerencsétlen állatét, akkor az bizony megmarad bennünk a halál után is.

Na most, mi emberek néhány extrém kivételtől ellentétben általában nem esszük meg egymást. De az eképpen, mindenféle rettegések közt elpusztult állatokat igen.

A félelemhez és a rettegéshez való ragaszkodás.

Jó magam már vagy 10. éve vagyok vegetáriánus és azt figyeltem meg, hogy azóta mióta nem eszem húst, vagyis nem fogyasztok rettegések közt kimúlt állati tetemeket, azóta a félelem-rettegés-düh-gyűlölet, sokkal kisebb mértékben van jelen az életemben. És sokkal-sokkal egészségesebb is vagyok. Gyógyszert sem vettem be ez idő alatt, csak gyógynövényekkel gyógyulok, meg másféle ősi módszerekkel. Ezért meg még sok minden másért is gyakran javaslom embereknek, hogy váltsanak ők is az úgynevezett „erőszakmentes” életmódra és több kevesebb sikerrel sikerül is a váltás.

De azok, akiknek mindez nem megy, és előbb vagy utóbb visszatérnek a húsevéshez, általában csak a hús íze, az ami miatt ezt teszik. A hús íze pedig ily módon nem más, mint a félelem és a rettegés íze, amihez a legtöbb ember ragaszkodik, nem pedig az amit általában gondolunk erről. Így amikor valaki azt mondja nekem, hogy ő nem tud hús nélkül enni, lenni, akkor az számomra azt jelenti, hogy nem tud meglenni a rettegés efféle megtapasztalásától.

A legtöbb esetben az így elfogyasztott rettegést szokták felhasználni arra, hogy a félelemből egyből dühössé váljanak és így képesek legyenek a mai világban a mai világ szabályai szerint elérni düh-vel és erőszakkal, amit akarnak. Vagyis enélkül, hogy az ő szavaikkal éljek, “Gyengének érzik magukat”.

Hiszen aktív edzések és rendszeres testmozgás végzése mellett mondom azt nagyon bátran, hogy a hús nem az ember étele…

Aztán a villamos meg is érkezett a két megállóval arrébb lévő megállóba. A Vihar persze jó alaposan beelőzte már a kis sárga szerelvényt, mely dacolva a tomboló elemekkel, végezte napi rutinját és szállítgatta a mogorva embereket az egyik megállótól a másikig.

Mert a villamoson senki sem mosolyog. Mert nincs rá semmi oka. Sőt, amikor odakint tombol a vihar, akkor még pluszba is rossz kedvük lesz, és legbelül talán nem is tudják, hogy miért, de egy kicsit talán félnek is. Hiszen a szervezet igyekszik a tőle telhető leggyorsabb módon megszabadulni minden méreg anyagtól, így a bélcsatornában lévő rothadó, rettegés bűzét árasztó félig megemésztett állati tetemektől is, melyek árasztják magukból a félelmet. Hiszen ezt programozták beléjük a legvégső pillanatban, amikor még élő szövetek voltak. Ez pedig szépen, ha valaki megeszi, bekerül a véráramba, eljut a sejtekhez, és minden porcikájukat átjárja, hogy aztán, amikor valami indokot találni tud, kitörjön akár a pólusokon keresztül is az úgynevezett kellemetlen testszagot generálva.

Ami igazából nem más, mint a rettegés illata extrémen tömény verzióban, mert nem csak a saját félelmét árasztja ilyenkor az ember, hanem mindannak a rettegését is, ami még a bélcsatornáiban kering abból a rettegésből, amit elfogyasztott.

Hatalmas mély lélegzettel lépett ki a szerelvényből, és élvezte, ahogy a viharszaggal megtömheti a tüdejét az áporodott és ázott, „rettegő emberszag” helyett. (Az ázott kutyáról már nem is beszélve.) Nagyokat koppantak a hatalmas nyári zápor cseppjei a kopasz fején és eszébe jutott, amikor még minden este lábat kellett mosnia egy végig gyalogolt nap után, mert ott áramlott kifele belőle a legjobban ez a jelenség.

Aztán lendületet vett és ronggyá ázott hazáig, de nagyon élvezte. Otthon Friss, vajban pirított Baszmati Rizs várta, egy kis zöldség raguval. Szeretettel és odaadással elkészítve, hogy még nyoma se legyen benne azoknak a dolgoknak, amiktől minden ember szeretne megszabadulni, de mégis nap mint nap tudattalanul megtömi magát vele.

Persze tudom, hogy Magyarországon ennek nincs kultúrája, de meg lehet tanulni tudatosan táplálkozni, úgy, hogy nem bántunk más élőlényeket. Éppen ezért, hamarosan lesz harciszerzi főző tanfolyam is, ahol szívesen mutatom meg Neked is, hogy miként lehet komoly fizikai terhelést is kibírni úgy, hogy az ember okosan rakja össze az étrendjét…

, , , , ,