Menü

Az ŐsMagyar nyelv egy ExSzerzetes tollából! Te érted amit BeszÉLSZ?


(Ezt a bejegyzést egyáltalán nem ajánlom azoknak akik szerint létezik a helyesírás, úgy ahogy azt ők megtanulták az iskolában, vagy akik úgy gondolnak a Magyar Nyelvtanra, hogy ők 5-ösök voltak belőle és mindenki hülye, meg paraszt, aki máshogy tudja, mert tájszólással beszél. Ha szereted a jelenlegi helyesírást és történelmet, akkor figyelmeztetlek, hogy ez a bejegyzés valószínűleg fel fog zaklatni.) 😉 Valamint fontosnak tartom leszögezni, hogy a harciszerzi.hu továbbra sem tartozik egy politikai párthoz, és valláshoz sem, amit itt olvasol, azok a szerző gondolatai, mindenféle valahova tartozástól függetlenül.

Ősmagyar nyelv felfedezése egy ex szerzetes tollából:

Körülbelül 2 évvel ezelőtt kezdtem el tudatosan arról gondolkodni, hogy miket is beszélek. Akkor amikor olvastam már nem tudom kinek a tanulmányát arról, hogy mik is a Globalizáció, vagyis a világot egy hatalom alá vetni kívánó rendszer eszközei. Persze sokan cáfolják a Globalizációt, sokan meg mindenben ezt látják, de ez az írás most nem erről fog szólni.

Ez a tanulmány mindamellett, hogy bemutatta történelmi tényekre hivatkozva, hogy miként veszítette el a föld összes országa a saját Nemzeti kincstárát, és jutott az valaki másoknak a tulajdonába, ami szerintem egyértelmű bizonyíték a Globalizációra, beszélt a nemzeti öntudat megtöréséről, mint második hullámról. Vagyis a tanulmány úgy mutatta be a Globalizációt, mely először egy gazdasági függést okoz, és ha megnézzük, ugye most éppen Orosz gázzal fűtjük a lakás, és ha spanyolból nem hoznának, meg mindenhonnan ennivalót akkor nem is lenne talán semmi a boltokban.

Pedig ugye nálunk a krumpli még a játszótéren is megnőne, ahogy egy barátom fogalmazta meg, most mégis, majdnem a tavalyi krumpedli áraknak a 5-szöröséért vehetünk efféle zöldséget, ami egyébként az összes nemzeti ételünknek egy nagyon fontos összetevőlye. (Tavaly 60Ft volt kb egy kiló krumpli, ma 260Ft…)

Szóval ez a tanulmány azt ecsetelte, hogy először gazdasági függést hoznak létre, a Kamatos kamat rendszerrel, hogy mindenki a modern rabszolgatartás adósa legyen, hiszen ha nem kell törlesztenie a részleteket, akkor akár azt is dolgozhatja amit szeretne, sőt azon is gondolkodhatna, hogy miként javítson a világ és embertársai sorsán. de így, hogy törlesztenie kell, így azon gondolkozik inkább a társadalom azon része aki hitelt törleszt, hogy milyen munkát vállaljon el, és nehogy kirúgják a melóból, mert akkor nem tudja törleszteni a részleteket. Tehát ez a gazdasági rendszer nem az ön megvalósítást szolgálja, hiszen önmegvalósítani csak olyan emberek képesek, akiknek van idejük és érkezésük önmagukon gondolkodni. (Gond-old-kodni)

De ezt a gondolatot nem fűzném most tovább, hiszen mindenki tudja már, hogy az élet célja az, hogy boldogok legyünk, de a boldogságot csak úgy érhetjük el, ha azt tesszük, amire az Isten, vagyis inkább a mai bejegyzés apropójából ŐsTen megteremtette. (Meg-Terem-Tette)

Az első lépés után, vagyis inkább ezzel párhuzamosan a tanulmány azt ecsetelte, hogy a nemzetnek, népnek, országnak a nyelvét és a történelmi emlékeit kell tönkre tenni, megváltoztatni. Erre persze láthatunk is példát, hiszen a legbelül érezhető, bár kissé felkevert, de mégis csak legbensőnkben zubogó Ősi Magyar vér nem képes elviselni. Na persze csak akkor, ha valóban kutatjuk őseink titkát, és nem akadunk el a borászatnál és a pálinka főzésnél, amit bárkivel bármiben lefogadnék, hogy nem Álmos vezér a többi nagy Magyarral hozott be a Kárpát Medencébe ló háton, hiszen mi ettől sokkal tisztább és ősi nemzet vagyunk.

Mert a nyelvünket ugyan megpróbálták megkurtítani, lebutítani, megnyesni, és másképp szabdalni, mint ahogyan az van, de szerencsére olyan ősi gyökereken nyugszik a szavunk járása, hogy egyszerűen nem lehet, képtelenség (Kép-Telen) ki írtani belőle azt a rettenetesen mély és spirituális mondanivalót, amit még így is hordoz.

Zenei aláfestés a bejegyzéshez. Köszönet érte!

A Legnagyobb Magyar? (És itt átváltanék ősmagyar tagolásba)

Az iskolá-ban (Ős-akol-ban) úgy TAN-ítják, hogy mekkora nagy szükség (Szűk-ség) volt arra, hogy meg legyen ÚJ-ítva Nyelv-ünk. Hoztak be új szókat, meg TANítottak új szó-tagolást. Így lett mai témánkból a Szeretetből és az egészségből, ami egy nemzet-társadalom (Nemzett, TÁRS-AD-DAL-OM az utolsó kötőjelet csak alig merem kitenni. Szóval a társainknak adunk egy dalt együtt, az a társadalom.) működésének az alap pillérei legyenek, valami más. Hiszen így szó-tag-ol-juk ezeket, hogy

Sze-re-tet,

ahelyett, ahogyan az valóban van:

Szer-Etet,

E-gész-ség de az meg valójában: Egész-Ség

Az előbbiből láthatjuk (Lát-Hat), hogy itt két szó-tag-ról van szó, a szer-ről, és az etet-ről. Ha pedig tovább merünk gonolkodni (Gond-old-kodni) akkor felismerhetjük (Fel-Ős-Mer-Hat), hogy a Szer az egy elem, hiszen mondjuk is, amikor a kiegyensúlyozott (Egyen-Súly, vagyis enned kell.)  párkapcsolatot (Pár-Kapcsol-at) keressük, hiszen erre használjuk a szerelem (Szer-Elem) szót, amit a nyelvújítás óta, sze-re-lem ként tagolunk, nehogy el kezdjen akármelyik kis hazánk fia túl korán gondolkodni (Gond-Old-Kodni) arról, hogy a Szer, az egy Elem (SzerElem) és hogy a Szer az Etet (SzerEtet) is, és nehogy rá jöjjön arra, hogy Igazából (IGAZ-ából) akkor Lesz Ő Egész-Séges, vagyis akkor fogja (Fogja, vagyis megfogja és nála lesz) megélni a teljességet, ha egészséges (Egész-Ség) félelem van csak benne (Fél-Elem). De ez a FélElem az ami most a leginkább át-járja népünket, mert nem is tudjuk miket beszélünk (Besz-ÉLÜNK), hiszen nem nézünk jobban a szavak mélyére, és nem kutassuk (Kút-Ás) azt, hogy mennyi rejtett (Rejt-Tett) kincs lapul szavainkban. Ez egy ősmagyar (Ős-Mag-Őr) nyelv kutatás (Kutat-ÁS, vagyis mélyre hatol a dologban)

Nyelvünk ősisége (Ősi-Ege) magában (Mag-ában) hordozza (Hord-Hozza) azokat az elemeket, amik segítenének (Segít-Tenni) minket abban, hogy le győzzük (LeGyőzni) a Félelmeinket (Fél-Elem-einket)

Szer-Elem, Öl-Elem, Rejt-elem, Tűr-elem, Kény-Elem Fél-Elem, ÉL-ELEM stb. (Hozzászólni ér, ha valakinek még eszébe jut valami Fejt-Elem)

Tehát, ha ezen elemek összessége egyen-súlyban van bennünk, akkor Egész-Ségesek tudunk maradni, vagyis velünk lesz az Egész-ség, és meg tapasztalhatjuk a Teljességet. (TELJES-ÉG)

E-Zen GonOldAdok egy dombon ülve FogódtakFel bennem, Ami-Kor egy Fel-Hőt Néz-Vén azon GondOldKodtam, hogy hány ezer éve BeszÉLJÜK ezt a nyelvet és mondjuk a FelHőt Fel-Hőnek, amikor nekem az ŐsAkolban (iskolában) azt TANították, hogy arra valami TUDős jött rá, hogy a víz fel-meleg-szik és fel-száll az égbe.

Ebben a Korban vagyis Ekkor döbbentem rá, hogy jobban át kéne GondOldnom miket is BeszÉLEK. Hiszen a Magyar igazából a Történelem (TÖRTÉNT-ELEM) ősi feljegyzései szerint MAGor volt eredetileg, de ma már tudom, hogy az nem Magor, hanem MAG-ŐR, mert nyelvünk magában hordozza azt az ősi Magot, amitől mi nem Magyarok, hanem Mag-Őrök vagyunk, amennyiben az Gond-Old-kodási képességeinket, nem alkoholba (Akol-Hol? Mert úgy haza vág, hogy csak az akolt tudod keresni.), vagy más kábító szerekbe folytjuk, hanem abba, hogy felvegyük a Kapcsolatot Istennel (ŐS-TEN)

Mert az Isten, ŐS-TEN az aki elLÁT bennünket TENni akarással és TETTvággyal (TETT-ELEM) amiből MAG-SZÜL-ETET-HAT-NAK (megszülethetnek) azok a dolgok, amik MEG-OLD-ÁS-t (Igen ásás, mert e megoldást azt mindig kemény munka előzi meg általában, ami egy lovon ülő embernek, aki a mezőkön vágtat a pacijával, az ásás) jelenthetnek.

De ha nem GondOldKodunk el ezeken a DOLOG-OK-on, akkor az ŐR-DÖG fogja a GondOLDATainkat uralni, és elveszítjük a KÉPesÉGet, hogy az ÖN-TUD-AD-ŐS-ÜL-ÁS, vagyis az öntudatosulás meg törtÉNjen Bennünk. Vagyis meg törje az énünket a történés, és TÖRT-ÉN-ELEM legyen belőle. Amiből meg ugye TAN-ÜL-HAT-unk. Mert ugye abból TAN-ÜL az ember a leginkább, ami vele történik, és az a legemlékezetesebb, ahol MAG-TÖRÜNK. (Csakmert általában be kell seggelnünk a dolgokat, vagyis le kell ÜLnünk ahhoz, hogy FEL-FOG-juk a TAN-okat.)

(És persze ez a rothadó Microsoft Word írás közben sem könnyíti (Könny-ít, vagyis sírd ki magad nyugodtan és jobb lesz) meg a dolgom, hiszen alapból rossz a helyes-írásom, de csak mert az ősök (Ős-Ok) nyelvén Gond-Old-Kodom és mindent alá húz pirossal, vagy zölddel, de mindenképpen úgy, hogy vizuálisan rettenetesen zavarjon. )

Ezek a DOLOG-OK amiket le ÍR-TAN, vagyis leírtam, mert ugye Írt szeretnék találni boldogtalan TÁRS-AD-DAL-munk sebére, teljesen NYÍL-ván valók azok számára, akik nem Hagyják, hogy eltakarják a szemüket a kocsmákkal, vagy a tévével, hanem azon a MAG-ON agyalnak amit anyáinktól és apánktól kaptunk úgy, hogy ők nem is TUD-AD-osak róla.

Ha kicsit mélyebbre ásunk nyelvünkben, akkor meg NYÍL-vánul-HAT mindennek a LÉNY-EGE, Hiszen a LÉNY-ÉG (lényeg) az, ami csak fontos, ami előre tud vinni bennünket abban a felismerésben, hogy én vagyok az ok, vagyis VAGY-OK. Hiszen az összes keleti filozófia mind azt mondja, hogy saját tetteink kovácsa volnánk.

Visszaváltok nem ŐS-MAG-ŐR nyelvre.

Tehát nyelvünk rengeteg rejtelmet tartogat még akkor is, ha annak idején megpróbálták mindezt átváltoztatni, elfelejtetni (LE-EJT a lóról ami nem kell, FEL-EJT, amit hátrafelé eldobunk, vagyis megpróbálunk EL-FEL-EJT-TENNI.)

Rengeteg izgalmas szót találtunk még Jó barátommal B.Gáborral, aki maga Japán Nyelvtudósnak készül, és ebből kifolyólag kezdte el így tekinteni a Magyart, úgy ahogyan VALÓ-SZÍNŰ-leg én is a Sanskrit nyelv TAN-ÜL-mányozÁS-ának köszönhetem, hogy az ŐS-MAG-ŐR nyelven agyalok.

Természetesen ha érdekel a további téma és mondjuk ezt jelzed Like-val, meg megosztással, hozzászólással, akkor folytatom az eszme FUT-AD-ÁS-át, vagyis eszmefuttatást, mert ez bizony amit itt leírtam, csak a jég hegy csúcsa.

Bár csak akkor javaslom a további érdeklődést, ha nem fogsz meg ijedni attól, hogy bizony népünk harcos nemzet, ami szó szerint brutális mélységekig jelen van a nyelvben amit beszélünk, ami hatással van a gondolkodásunkra és viselkedésünkre is.

Addig is nyugodtan olvasd át még 2-szer ezt a bejegyzést (Az Ősmagyar résztől főleg), hiszen biztos vagyok benne, hogy ha csak a szavak tagolását, jelentését és bontását olvasod újra és újra, amit szerény képességeimmel igyekeztem minél érdekesebbé és látványosabbá tenni, egészen más értelemben kezded el felfogni azt a nyelvet amiről azt gondoltad eddig, hogy beszÉLED.

 100 Like és jön a folytatás. :)

2.ŐS-MAG-ŐR RÉSZ.

, , , ,